Høyre presenterer tirsdag sitt forslag til en kraftig nedtrapping av formuesskatten.

Dersom Høyre-leder Erna Solberg får det som hun vil, vil rundt 99 prosent av de som betaler formuesskatt i dag slippe dette.

- Høyres forslag til nedtrapping av formueskatten vil gjøre at gründere og eiere av små- og mellomstore bedrifter slipper å betale formueskatt. Småsparere som i dag må betale formuesskatt på bolig og banksp#229 vil også slippe formuesskatt, sier Erna Solberg.

I perioden 2013 – 2017 vil Høyre trappe ned formueskatten ved å heve bunnfradraget til 20 - 25 millioner kroner, og redusere satsen fra 1,1 til 0,5 prosent. Samtidig kan verdsettelsen av næringseiendom gradvis justeres opp mot nivået på andre investeringer.

- Høyre ønsker et rettferdig skattesystem som belønner arbeid og investeringer i norske arbeidsplasser der alle med skatteevne betaler skatt, sier Solberg.

Vil likebehandle nordmenn og utlendinger
Hun mener at dagens formuesskatt favoriserer multinasjonale selskaper og rike nordmenn som har flyttet ut av landet, fordi formuesskatten kun betales av norske eiere bosatt i Norge.

- Forslaget vil føre til likebehandling mellom bedrifter eiet av nordmenn og bedrifter eiet av utlendinger og som konkurrerer i Norge, sier Solberg.

Nå ønsker Høyre at det settes ned et ekspertutvalg for å utrede løsninger som sikrer at de aller rikeste ikke blir nullskatteytere når formuesskatten fjernes helt.

- Høyres mål er fremdeles å fjerne formuesskatten, men vi gjør ikke dette før vi sikrer at også de som har mest må betale personskatt, avslutter Solberg.

Het potet
Formuesskattedebatten har blusset opp igjen nå i forkant av stortingsvalget til høsten.

Blant annet har Stein Erik Hagen foreslått en fjerning av formuesskatten, og vil i steden at det skal innføres en egen skatt for de aller rikeste.

- Jeg har fulgt den senere debatten om formuesskatt med stor interesse - og oppgitthet. Jeg mener det er veldig viktig at den fjernes, men skjønner godt frykten for at de som er rikest vil kunne bli fremstilt som nullskatteytere eller tilnærmet nullskatteytere. Jeg og de fleste andre vil ikke bli det, da vi betaler skatt av relativt høye årlige inntekter, sier Stein Erik Hagen til VG.

Les mer:
- Formuesskatten ville kostet Fredriksen 1,5 millioner i døgnet
Formuesskatten har kostet de rike 1.200 milliarder
Hagen vil ha egen «rikingskatt»: - Egentlig en skattelette på 14 millarder
Formuesskatt betyr lite for investeringsevne
- Hadde vært en fordel (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.