Han er svært betenkt over at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og næringsminister Odd Eriksen (Ap) er positive til en søknad om å fortsette driften ved de gamle smelteovnene. Flere andre rødgrønne politikere og LO har sagt at de ønsker dette. Da må i tilfelle Hydro søke Statens forurensningstilsyn (SFT) om dispensasjon fra utslippskrav.

– Det de i realiteten sier er at Norge skal bryte EUs forurensningslov, IPPC-direktivet. Fra oktober er ikke dette utslippet lov lenger. Hvis en slik tillatelse kommer fra SFT, vil vi påklage det til miljøvernministeren, sier Hauge til NTB.

Han understreker at EUs forurensningslov står over norsk lov.

– Teknologien i de såkalte Søderberg-ovnene skal fases ut fra oktober. Nå må miljøvernminister Helen Bjørnøy komme på banen. Jeg synes det er påtakelig at hun er så taus i denne debatten. Jens Stoltenbergs regjering sa i 2001 nei til en slik søknad fra Hydro, og da skal de altså ha blitt mindre miljøvennlige med SV og Senterpartiet i regjering, sier han.

Utsettelse

Leder av næringskomiteen på Stortinget, Lars Peder Brekk (Sp), mener det ville vært bedre for Årdal å få utsatt nedleggingen i et par år. Han får støtte av nestleder Gunvor Eldegard (Ap), som selv er fra Årdal.

– At miljøbevegelsen er mot dette, synes jeg i og for seg er trist. Alle vil fjerne den gamle teknologien, men samtidig er det viktig å sikre en fornuftig omstilling. Da trenger vi mer tid, sier Brekk.

Han mener den rødgrønne regjeringen må ta industrielt ansvar samtidig som den ivaretar miljøet.

Gunvor Eldegard synes det er en god idé med forlenget drift.

– Det er vårt ansvar å bidra til å erstatte 134 arbeidsplasser i en så liten bygd, sier hun til NTB.

Lang tid

Frps næringspolitiske talsmann Øyvind Korsberg synes det er merkelig at de andre politikerne ber om mer tid når de siden august 2001 har visst at Søderberg-ovnene ville bli stengt.

– Politikerne skyver dette over på Hydro, men Hydro har fått avslag på en søknad om forlenget drift og forholder seg til det. Det er ingen grunn til at de skal søke på nytt. Det politiske engasjementet kommer akkurat i den fasen hvor man legger ned, og det er lovlig sent, sier han.

Leder av Norsk Kjemisk, Olav Støylen, mener Hydro bør søke SFT om forlenget drift av Søderberg-ovnene.

– Så må Årdal-samfunnet, Hydro og myndighetene sette seg sammen og diskutere eventuelle tiltakspakker, sier han.

Vil behandle søknad

Det er ikke sikkert Norsk Hydro får forlenget utslippstillatelse fra Søderberg-ovnene i Årdal selv om selskapet etter press skulle velge å søke SFT om dette.

– Hvis vi får en ny søknad, vil vi gi den en grundig behandling. Vi vil se på alle forhold knyttet til søknaden, også samfunnsmessige vurderinger som betydningen for arbeidsplasser, sier seksjonssjef Siri Sorteberg i SFT. Hun understreker at SFT ikke har gitt noe forhåndsløfte om at en søknad om forlenget utslipp vil bli godtatt.

Søderberg-ovnene, både i Årdal og ved andre aluminiumsverk, skulle opprinnelig vært stengt i 2005, men det ble gitt utsettelse til 1. januar 2007 etter søknad fra Hydro. Hydro søkte den gang om ytterligere utsettelse for Årdal, men fikk nei av SFT. Hydro anket saken til Miljøverndepartementet, som fastholdt avslaget. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.