Norge må regne med at prisen på de nye F-35-jagerflyene kommer til å stige mye etter at Canada har opphevet vedtaket om å kjøpe de samme flyene, mener Frps Jan Arild Ellingsen. Feil, sier sjefen for kampflyprogrammet.

– Vi har ikke sett slutten, verken når det gjelder prisen på flyene eller tidspunktet for når de kan leveres, sier Ellingsen til Dagsavisen.

Den konservative canadiske regjeringen er stadig mer oppgitt over gjentatte forsinkelser og den dramatiske økningen i prisen på F-35-flyene og driften av dem. Torsdag ble det kjent at Canada har valgt å oppheve et omstridt vedtak om å kjøpe 65 F-35-jagerfly, og vil nå vurdere andre alternativer.

Ellingsen sier han under NATOs transatlantiske møte i Washington tidligere denne uka fikk en klar forståelse av at når antallet bestillinger går ned, vil prisen for hvert enkelt fly gå opp.

Andre følger Norge
Men fullt så enkelt er det visst ikke, skal vi tro Anders Melheim som er programdirektør i det norske kampflyprogrammet.

Han fastslår skråsikkert at Norge til forskjell fra en del andre land som planlegger kjøp av F-35-jagerfly, har tatt med alle kostnadene i sine beregninger.

– Nye kostnadsestimater i noen av partnerlandene i F-35-programmet kan gi inntrykk av at det er store økninger i levetidskostnadene rundt F-35. Dette er ikke riktig – det som skjer, er at andre land nå begynner å regne med mange av de samme forutsetningene som Norge har gjort fra begynnelsen av, sier Melheim.

Han sier Canada er ett av disse landene.

Komplett kostnad
Canada har fått gjennomført en ekstern vurdering av sitt kostnadsgrunnlag av konsulentfirmaet KPMG. I rapporten anslås mulige levetidskostnader som langt høyere enn tidligere anslag. Dette skyldes at Canada må ta høyde for kostnader man i Norge lenge har hatt med i sine beregninger.

Melheim sier den norske kostnadsberegningen er så komplett at den inneholder hva det faktisk vil koste det norske samfunnet å kjøpe, eie og drive en kampflykapasitet fram til rundt 2050.

– Når andre land nå også begynner å ta med like mange faktorer og planlegger å drifte flyene like lenge som oss, er det ikke overraskende at deres estimater etter hvert begynner å ligne våre, sier Melheim.

61,2 milliarder
Alle Norges gamle F-16 skal erstattes av F-35. Til sammen 56 fly, fire av dem for trening og utdanning, skal handles inn fra Lockheed Martin, og treningsflyene blir etter planen tilgjengelig i USA i 2015. De første operative flyene leveres til Norge i 2017. Kostnadsestimatene for anskaffelsesfasen er nå beregnet til 61,2 milliarder kroner, opplyser Anders Melheim.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) møter sin amerikanske kollega Leon Panetta i Washington førstkommende mandag. Ett av temaene er nettopp F-35.

Les også: Australia utsetter kjøp av F-35Japan truer med å kansellere F-35-kjøp


Vraker ekstramotor til F-35

En halv milliard i F-35-kontrakter har forduftet (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.