Norge er verdt rundt 55,2 billioner kroner eller over 55.000 milliarder kroner. Det har ekspertene i Finansdepartementet regnet ut.

12 mill hver
I Perspektivmeldingen som regjeringen la frem i forrige uke har finansministerens menn regnet på hvor stor nasjonalformuen er. Der fremgår det at nasjonalformuen tilsvarer 12 millioner kroner per innbygger.

Selv om Norge er en oljenasjon, utgjør oljen bare en brøkdel av vår samlede formue. Oljen er verdt rundt 2500 milliarder kroner eller i overkant av en halv million per innbygger. Det utgjør kun litt over fire prosent av landets formue. I tillegg har Norge milliarder på konto i Oljefondet og mer vil komme dit, men det utgjør ikke mer enn 0,18 millioner per innbygger eller 1,5 prosent av nasjonalformuen.

Kun oljen teller

Norge fråtser i naturressurser, som skog, fisk, vannkraft og landbruk, men det er bare oljen som slår ut i nasjonalformuen. Årsaken er at det ikke gjenstår mye grunnrente når arbeidskraft og realkapitalen er fratrukket.

Realkapitalen derimot - det vil si alt hva vi eier av bygninger og verdigjenstander, er stor. Den utgjør 0,86 millioner per innbygger eller over syv prosent av nasjonalformuen.

Det mest verdifulle
Men ingenting kan måle seg med det mest verdifulle i Norge. Oljeinntektene vil forsvinne, verdisaker vil falme. Bare én ting vil fortsette å skape verdier for Norge: Deg og meg. Verdien av nordmenns arbeidskraft utgjør nemlig det aller mest verdifulle for Norge. Verdien av nordmenns arbeid i dag og i fremtiden utgjør 10,5 millioner kroner per innbygger eller 87 prosent av Norges formue.

Uvurderlig
For dem som synes at dette regnestykket var kaldhjertet og at Norge er verdt mye mer enn summen av oljen, bygninger og folk, så er Finansdepartementet hjertens enige. Beregningene omfatter kun ting som har en markedsverdi.

Så at vi har rent vann, flott natur, mangfold blant både dyr og mennesker og så videre har Finansdepartementets eksperter ikke satt en pris på. Så selv om Norge verdsettes til 55 billioner kroner, er vi faktisk enda mye rikere.