– Jeg er ekstremt skuffet over de proteksjonistiske tiltakene som den norske regjeringen har kunngjort, og som allerede påvirker Europas eksport av et antall viktige landbruksprodukter, var landbrukskommissær Dacian Ciolos' budskap da han tok imot Slagsvold Vedum (Sp) i Brussel onsdag ettermiddag.

Han gjorde det klart overfor den norske ministeren at det er stor misnøye og liten forståelse i EU for de nye tollsatsene på visse kjøtt- og osteprodukter i Norge.

– Det er rimelig klart at tolløkningen står i motsetning til avtalen mellom Norge og EU, mener han og sier forholdet mellom Norge og EU må «pleies av begge sider».

Ulike syn

– At EU-kommissæren for landbruk og den norske landbruksministeren har litt ulike syn på landbrukspolitikk, det er vel en klassiker, og det viste også dette møtet, sier Slagsvold Vedum om kontroversen rundt tollsatsene.

Kommisjonen håper fortsatt at Norge skal endre syn og vrake tiltaket. Ciolos sier man vil fortsette å «insistere på dette på sterkeste måte», men det avvises av Slagsvold Vedum.

– Vi har kommet med vårt forslag, så det kommer til å skje, og prosessen kommer til å gå videre. Det er ulike syn på det, og det er en problemstilling vi er godt kjent med, sier han etter møtet.

– Klart synspunkt

Landbruksministeren ventet reaksjoner på sitt første Brussel-besøk etter at tollsatsene ble lagt fram, men også et møte i «en hyggelig tone» og uten sanksjonstrusler. Han mener det heller ikke er grunn til å frykte at norsk fiskeri skal bli straffet som følge av saken.

– Vi har gjort vårt synspunkt svært klart, sier talsperson Roger Waite hos landbrukskommissæren om stemningen på møtet uten å kommentere om det ble fremmet trusler om straffetiltak fra EUs side.

Han understreker at bekymringen ikke bare ligger i Kommisjonen, men også i flere medlemsland og i EU-parlamentet.

Overrasket

I EU-kommisjonen mener man de norske tollendringene kom som en overraskelse. De «går i feil retning og mot det vi har prøvd å oppnå de siste årene», sier Waite.

Landbruksministeren tok selv initiativ til møtet i Brussel, men avviser at det var snakk om brannslukking.

– Vi visste da vi vedtok dette i regjeringen, at det er en interessekonflikt mellom norsk landbruk og deler av EU-landbruket, men vi ønsker å ha norsk landbruk i hele landet vårt. Hadde vi ikke sikret tollvernet, hadde det ikke vært lønnsomt å drive landbruk i Norge, sa han til NTB før møtet og understreket at Norge mener seg i sin fulle rett.

EØS

I EU mener man at Norge nå bryter med intensjonen i EØS-avtalens artikkel om liberalisering av handelen med landbruksvarer, selv om man holder seg innenfor regelverket i avtalen og også WTO-forpliktelsene.

Det avviser Slagsvold Vedum.

– Det er flere setninger i EØS-avtalen. Den omhandler også balanse innen partenes landbrukspolitikk, og da må vi bruke den retten vi har til å sikre vår landbrukspolitikk på samme måte som EU sikrer sin, sier han.

– En av grunnene til at vi har en EØS-avtale og ikke et EU-medlemskap, var nettopp landbrukspolitikken. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.