Mandag morgen startet rettssaken mot de tidligere Fast-toppene opp i Oslo tingrett.

Økokrim mener de to var delaktige da Fast Search and Transfer, som på det tidspunktet var børsnotert i Oslo, blåste opp inntektene i regnskapet for 2006. De er også tiltalt for markedsmanipulasjon som en konsekvens av regnskapstriksingen.

Vedtatt
Fast, som i 2008 ble oppkjøpt av Microsoft, har vedtatt et forelegg på fire millioner kroner for bruddene på regnskapsloven.

Aktor Aud Slettemoen tegnet under sitt innledningsforedrag et bilde av et selskap som ønsket å opprettholde den kraftige veksten det hadde hatt de siste fire årene. Selskapet ønsket i alle fall ikke at omsetningen skulle vise tegn til å svikte.

Etter å ha tegnet en såkalt memorandum of understanding, eller en intensjonsavtale, med Australias telegigant Telstra i desember 2006, ønsket selskapet å kunne inntektsføre den i konsernresultatet samme år.

Fryktet omsetningssvikt
Målet, eller plan A, som aktor beskrev det som, var å få Telstra til å inngå endelig kontrakt før regnskapet for 2006 skulle ferdigstilles. Da dette ble avvist, forsøkte Fast, ifølge aktor, å få Telstra til å signere en erklæring som bekreftet intensjonsavtalen. Dette ville heller ikke Telstra gå med på.

Aktor Slettemoen mener Fast da fisket ut en tredje plan fra ermet.

- Det var da de fikk undertegnet en forhandleravtale med et selskap som skulle videreselge Fasts produkter til Telstra. Det er det jeg kaller plan C. Jeg forventer at dette blir et svært sentralt tvistetema i rettssaken, sa Økokrims Aud Slettemoen.

Slettemoen understreket at det ikke er noe galt å søke å skaffe bekreftelser på avtaler man har inngått, slik at disse kan inntektsføres i regnskapet. Ulovligheten oppstår i det øyeblikket bekreftelsene ikke bygger på reelle avtaler.

- Økokrim mener Fast regnet med at Telstra skulle inngå endelig avtale innen kort tid.

- Det er ikke av betydning hvor sannsynlig eller usannsynlig det var om Telstra ville signere fremtidige avtaler med Fast. Det ville uansett ikke gi grunnlag for inntektsføring i 2006. Det ble aldri inngått avtale som var skissert i memorandum of understanding-en, sa aktor.

Den påfølgende forhandleravtalen med Plaut IT, som ifølge avtalen skulle videreselge produktene, mener Økokrim var et luftslott.

- Vi mener det ikke var realitet bak avtalen, men at forhandleravtalen kun var for å kunne bokføre som planlagt.

- Det ble utstedt en faktura til Plaut, men den ble aldri sendt ut, sa hun.

Videre viste hun til en epost mellom Fasts internrevisjon og salgsorganisasjonen der det fremgikk at avtalen aldri var blitt satt ut i livet.

Ba Lervik bekrefte
Under innledningsforedraget viste hun også til en epost høsten 2006, der Fasts daværende finansdirektør ba om en bekreftelse fra konsernsjef Lervik om at selskapet forholdt seg til anerkjente internasjonale prinsipper for når salg og intensjonsavtaler kunne inntektsføres. Dette bekreftet Lervik.

Økokrim mener at Fast omsetning for 2006 ville blitt beskjedne 128 millioner kroner og ikke de 211 millionene selskapet rapportert om ikke regnskapet var blitt sminket.

Må vente
Verken Lervik, som var en av grunnleggerne av Fast eller Kanestrøm erkjente straffskyld da rettssaken begynte. Etter planen vil Lervik begynne på sin forkl#229 onsdag, mens Kanestrøm kommer til orde i begynnelsen av neste uke.

Språklig uenighet
Allerede nå er det klart at det er uenighet mellom aktoratet og de tiltalte om det er riktig å kalle avtaleformen memorandum of understanding en intensjonsavtale. Dette gjorde at advokat Rolf Christian Trolle Andersen, som er en av John Lerviks forsvarere, insisterte på at alle engelske dokumenter leses på orginalspråket og ikke på norsk, ettersom oversetterne har brukt ordet intensjonsavtale.

Det er satt av fem uker til saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.