Steinar Juel

Samfunnsøkonom i Civita

Tyveri eller læring?

Hollenderne forsøkte å hindre utviklingen av norsk skipsfart. Nå forsøker USA å bremse Kinas teknologiutvikling. Det vil ikke lykkes og over tid heller skade amerikanerne.

Publisert: Oppdatert:

Hollendertiden og «amerikanertiden» er klassiske eksempler på hvordan åpent økonomisk samkvem skaper utvikling ved at teknologi og kunnskap spres, skriver innleggsforfatteren. Her fra en Huawei-fabrikk i Kina.
Hollendertiden og «amerikanertiden» er klassiske eksempler på hvordan åpent økonomisk samkvem skaper utvikling ved at teknologi og kunnskap spres, skriver innleggsforfatteren. Her fra en Huawei-fabrikk i Kina. (Foto: Qilai Shen/Bloomberg)