Produktivitetsveksten i tjenestenæringene har vært langt høyere enn i industrien siden 1990. Det ser vi av figuren som viser utviklingen i produktivitet i industrien og i privat sektor for øvrig, der tjenestenæringene er dominerende.

Tjenestenæringene har høyest produktivitetsvekst til tross for at de bruker relativt lite kapital og maskiner i produksjonen.