De fleste bedrifter i Norge er små og familieeide, eller eid av en gründer og noen få til. Noen bedrifter vokser og blir større, andre blir kjøpt opp av større konsern, og noen mislykkes. Gründeres entusiasme og gründerkapitalistenes vilje til å ta sjanser, er det som gjør det mulig for oss økonomer, regjering og storting å tro at vi igjen skal lykkes med omstillinger i norsk økonomi.