Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski (SV), stortingsrepresentant

Et alternativt budsjett

Etter fem år med statsbudsjetter som har økt forskjeller, må norsk økonomi gjennom en omstilling.

Publisert: Oppdatert:

Det er på tide med noen modige velferdsreformer som bygger videre ut vår velferd. En mer praktisk og variert skoledag, kombinert med gratis SFO med skolelekser og mat, vil være mer inkluderende, gi dybdelæring og forberede ungene på fremtidens arbeidsliv, hvor kreativitet og læring hele livet vil være sentralt.
Det er på tide med noen modige velferdsreformer som bygger videre ut vår velferd. En mer praktisk og variert skoledag, kombinert med gratis SFO med skolelekser og mat, vil være mer inkluderende, gi dybdelæring og forberede ungene på fremtidens arbeidsliv, hvor kreativitet og læring hele livet vil være sentralt. (Foto: Aleksander Nordahl)