Det norske oljefondet forvaltes av Norges Bank gjennom NBIM, men det er Stortinget som har lagt retningslinjene for forvaltningen av vår felles pengebinge.

Nå sier sentralbanksjef Øystein Olsen at forvaltningen hadde blitt bedre dersom Norges Bank hadde fått større armslag.

- En slik motsyklisk investeringsstrategi (...) gjennomføres mest effektivt dersom Norges Bank får et større ansvar for å balansere fondets løpende risiko og avkastning, sier sentralbanksjef Øystein Olsen under sin årstale torsdag ettermiddag.

- Et enkelt, offentlig tilgjengelig regelverk for rebalansering av fondet ville være en fordel, sier han.

Kan være langsiktig
Norges Bank kaller sin motsykliske investeringsstrategi for rebalansering, og i korte trekk handler det om å utnytte svingninger i aksjemarkedet.

Norges Bank er i stand til å utnytte disse svingningene fordi det ikke er stilt noen kortsiktige krav til fondets likviditet. Det er heller ikke begrenset av ”reguleringer som kan tvinge frem uheldige valg”. I tillegg har fondet større frihet enn mange andre store investorer fordi det ikke er avhengig av å låne for å investere. Alt dette gjør at Norges Bank kan være en langsiktig investor.

- Disse særtrekkene setter oss i stand til å ha is i magen i perioder med stor usikkerhet, sier Olsen.

Mindre andel i Europa
Stortinget ga for fem år siden Norges Bank lov til å øke aksjeandelen til 60 prosent.

Olsen mener nå at retningslinjene for fondet nå bør endres også på andre områder.

Både den geografiske spredningen for aksjeinvesteringene og reglene for investeringer i statsobligasjoner bør endres, mener han.

- Retningslinjene (....) innebærer at vi har store eierandeler i Europa. (....) konsekvensen har vært at en stor del av fondet er plassert i en del av verden som har opplevd svak vekst det siste tiåret, sier Olsen.

En jevnere fordeling vil innebære at en mindre del av aksjeporteføljen skal være i Europa, mens andelene for Amerika og fremvoksende økonomier skal opp, sier han.

Også for obligasjoner
Investeringene i statsobligasjoner har til nå tatt utgangspunkt i en fordeling basert på mengden av statsgjeld som er utstedt i de enkelte landene.

- Det har medført at vi har lånt stadig mer til stater som har tatt opp ny gjeld, sier Olsen.

Han mener det er mer hensiktsmessig å ta utgangspunkt i størrelsen på landenes BNP, fordi det vil redusere denne risikoen.

Olsen mener at fondet også bør investeres i fremvoksende økonomier.

- Konsekvensen er, som for aksjer, at andelen plassert i Europa går ned, sier sentralbanksjefen.

Les også: Oljefondet ønsker færre og større investeringer

<b>- Nå skal vi kjøpe mye</b>

<b>Oljefondet milliardshopper i Paris</b>

Johnsen strammer Slyngstads lenke

<b>Børsras kan gi tvangskjøp for Oljefondet</b>

<b>Oljefondet skulle gjerne hatt mer i Kina</b>

<b>Oljefondet mener det Ikke er naturlig å vekte seg opp i EUs krisefond</b>

<b>Slik investerer oljefondet</b>
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.