Rebalansering av aksjeandelen i Statens Pensjonsfond - Utland bør videreføres, gjennom en offentlig fastsatt regel, mener sentralbanksjef Øystein Olsen.

Oljefond-sjef Yngve Slyngstad foreslår at det etableres en regel om at tilbakevekting skal skje når aksjeandelen avviker med mer enn tre prosentpoeng fra målet om en andel på 60 prosent.

Det fremkom under en høring i Stortingets finanskomité tirsdag.

En regel vil øke sannsynligheten for at tilbakevekting faktisk gjennomføres når tidene er mest utfordrende og risikoen synes størst.

Finansdepartementet jobber med et regelverk for rebalansering, og vil presentere dette i forbindelse med Nasjonalbudsjettet i oktober, ifølge finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Rebalanseringsreglene er viktige og bidrar til økt åpenhet om fondet, sa Johnsen.

- Norges Bank har gitt råd om utformingen av reglene for rebalansering. De anbefaler at reglene forenkles, samt at båndene for rebalansering settes til +/- 3 prosent. De foreslår også større åpenhet om reglene. Departementet går nå gjennom dette og vil i løpet av våren fastsette nye regler, sier finansministeren.

Referanseindeksen for Statens pensjonsfond Utland har en aksjeandel på 60 prosent.

Aksjeandelen er fastsatt ut fra en avveiing mellom forventet avkastning og risiko på lang sikt. Ulik kursutvikling mellom aksjer og obligasjoner gjør at andelen aksjer i den faktiske porteføljen endres over tid.

Det betyr at fondet kan få en høyere eller lavere aksjeandel enn den vekten departementet har fastsatt. Reglene for rebalansering styrer blant annet hvordan aksjeandelen kommer tilbake til 60 prosent.

Les også:
Gigant sjokkerer
Øverst på oljefondets skryteliste

<b>Olsen vil ha mer makt</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.