Dommen fra Sør-Trøndelag tingrett er helt klar på at 56-åringen, som på jobb har forvalter flere hundre millioner kroner for umyndiggjorte i Trondheim, burde forstått at de totalt 490.000 kronene sønnen ga ham i to omganger for å kjøpe bankremisser for, stammet fra kriminelle handlinger.

- Det dreier seg om to relativt store kontantbeløp, og siktede har ikke foretatt noen nærmere undersøkelser i forhold til å avdekke hvor pengene stammet fra. Han er selv jurist og har arbeidet både som advokat i bank og som overformynder. Han hadde derfor forutsetninger som tilsier at han burde ha forstått at det dreide seg om penger fra ulovlige kilder. Det fremstår som sannsynlig at han ved nærmere undersøkelser, ville avdekket at pengene ikke hadde lovlig opphavn, skriver sorenskriver Hilda Gerd Kolbjørnsen i dommen.

En av de seks månedene i fengsel Mork ble dømt til, er ubetinget og må sones. Straffen var helt i tråd med ønsket til aktor, politiadvokat Eli Aasland.

Fikk kontanter
Mork er den første som er blitt dømt i forbindelse med opprullingen av Europas største dopingsak, som i politiet i Trondheim har gitt kallenavnet Operasjon Gilde.

Over 100 personer er siktet, drøyt 20 av dem etter mafiaparagrafen, for å ha deltatt i en organisert kriminell gruppe som har solgt doping via den illegale dopingbørsen Anabolic Forum.

John Bernhard Morks sønn, Torbjørn Fjørstad Mork (26), har ifølge politiet hatt en sentral rolle i nettverket , som har hatt hovedsete i Trondheim.

I forbindelse med etterforskningen kom politiet over to transaksjoner fra 2010 der John Bernhard Mork hadde kjøpt bankremisser for 490.000 kroner i BnBank i Trondheim. Pengene fikk han overlevert i kontanter fra sønnen.

Mens Torbjørn Fjørstad Mork nekter skyld etter siktelsen mot seg, har faren lagt kortene på bordet i avhør, og erkjent uaktsomt heleri og hvitvasking, noe som gjorde at saken mot ham kom opp som en tilståelsessak i Trondheim tingrett.

Suspendert
Mork har helt siden han ble siktet, og både boligen, og kontoret hans i rådhuset i Trondheim ble ransaket i november, vært suspendert fra stillingen sin.

Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim ville i går ikke si noe mer om hvilke konsekvenser dommen eventuelt kan få for Mork.

- Vi har en pågående personalsak, som ikke er endelig avklart. Personalsaken er underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til både juridiske vurderinger og frister. Jeg kan derfor ikke si noe mer nå, sier Rognes Solbu.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.