Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski (SV), stortingsrepresentant

Bør vi frykte robotene?

Økt bruk av roboter er forutsetningen for at vi skal kunne skape samfunn der mennesker kan jobbe litt mindre og leve litt mer.

Publisert: Oppdatert:

Fordi det er mye vanskeligere å erstatte mennesker med maskiner i velferdstjenestene, kommer vi til å trenge stadig flere folk i eldreomsorg, helse og utdannelse. Roboter i varehandel, transport og industri vil gjøre det mulig å frigjøre arbeidskraften vi trenger for å løse samfunnets utfordringer. Her fra Kværner i Verdal.
Fordi det er mye vanskeligere å erstatte mennesker med maskiner i velferdstjenestene, kommer vi til å trenge stadig flere folk i eldreomsorg, helse og utdannelse. Roboter i varehandel, transport og industri vil gjøre det mulig å frigjøre arbeidskraften vi trenger for å løse samfunnets utfordringer. Her fra Kværner i Verdal. (Foto: Olav Olsen/Aftenposten/NTB Scanpix)