Annette Alstadsæter

Annette Alstadsæter, professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Faktabaserte fake news?

Offentlig statistikk kan både feil- og misbrukast, og det er god grunn til å vere skeptisk til enkle konklusjonar.

Publisert: Oppdatert:

Det er grunn til å vise ein sunn skepsis til enkle konklusjonar baserte på aggregerte statistikkar. Og det særleg i ei tid der klar tale og sterke meiningar er populære i media.
Det er grunn til å vise ein sunn skepsis til enkle konklusjonar baserte på aggregerte statistikkar. Og det særleg i ei tid der klar tale og sterke meiningar er populære i media. (Foto: Colourbox)