Noko av det første eg fortel mine studentar er at dei ikkje skal tru blindt på statistikk i media, sjølv om den statistikken det visast til er frå SSB.