Sjølv om konsekvensane for den enkelte nok er mykje større enn av bompengar, vekker skatteparadis lite engasjement hos folk flest.

Det kan ha noko med synligheten å gjere. Vi vi blir minna om bompengane kvar gong vi passerer ein bom, medan vi bare les om skatteparadis i avisene, og der verkar problema fjerne og for store til å ta tak i. Då er det lett å tenke at dette må politikarane gjere noko med.