- Både psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm har i forbindelse med utstedelse av feilaktige legeerklæringer opplyst at de helst bruker en advokat de kan stole på, og som de samarbeider godt med til å «fronte» søknaden. I begge tilfeller er ditt navn oppgitt som den foretrukne advokat. Hva er din kommentar til dette?

– Med psykolog John Sandstrøm har jeg over en 30 årsperiode hatt et naturlig og godt samarbeid. Samarbeidet har en sterkt personlig bakgrunn. Med psykiater Pål Herlofsen har jeg i det hele ikke hatt samarbeid. Jeg er ikke klar over at jeg på noe tidspunkt har «frontet» søknader etter initiativ fra hverken Herlofsen, Sandstrøm eller andre. Jeg oppfatter «frontet» slik att det er jeg som sender inn en allerede foreliggende søknad som jeg intet har hatt med å gjøre. I den grad jeg – temmelig sjelden – selv sender en søknad er dette i forhold til en klient som er min klient og der jeg i noen tilfelle kan ha anmodet psykolog Sandstrøm om en vurdering og uttalelse. Jeg har dermed aldri fra psykolog Sandstrøm fått oversendt søknad vedrørende klient av ham og der jeg blir bedt om som advokat å presentere denne for vedkommende myndighet, skriver Advokat Tor Erling Staff til Dagens Næringsliv i en faks.

- Aldri mottatt penger
– Har du i forbindelse med slike klienter mottatt direkte økonomisk oppgjør fra Herlofsen eller Sandstrøm?

– Jeg har i forbindelse med legeerklæring for klienter aldri mottatt noen form for økonomisk oppgjør fra Herlofsen, Sandstrøm eller andre. Jeg har heller ikke hatt noen grunn til det, skriver Staff.

– Hva er din kommentar til at DN har fått kjøpe legeerklæring fra Herlofsen, der du er oppgitt brukt som konsulent i forbindelse med soningsforhold?

– I den grad forutsetningen for spørsmålet er korrekt er min eneste kommentar at dr. Herlofsen her må ha ment å forelegge meg den aktuelle sak med spørsmål om jeg vil kunne akseptere vedkommende som klient for et oppdrag vedrørende soningsspørsmål. Slike oppdrag vil av meg ikke bli akseptert.

Kjent med falske legeerklæringer
– Har du vært kjent med at det er mulig å kjøpe legeerklæringer for å oppnå soningsutsettelser eller bedre soningsforhold?

– Jeg er kjent med at kjøp av legeerklæringer skal være mulig på samme måte som advokater skal kunne la seg kjøpe. Jeg er imidlertid oppmerksom på usikkerheten ved påstander av denne art.

– Har du noen idé om hvorfor ditt navn kan ha blitt brukt til dette?

– Jeg er ikke kjent med at mitt navn er brukt i forbindelse med kjøp av legeerklæringer. Har det skjedd, er det selvsagt for at vedkommende ser seg tjent med å henvise til et advokatnavn, står det i faksen fra advokat Tor Erling Staff.

Les hele saken i DN Lørdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.