Det opplyser Stangelands forsvarer Svein Aage Valen til NRK. Det skal være lovanvendelsen som er grunnlaget for anken

– Han tar dette med fatning. Han var forberedt på at dette var ett av de alternativene som kunne komme. Men det er klart at han hadde ønsket at dette var ferdig så han kunne feire jul uten å ha denne saken hengende over seg, sier hans forsvarer, Svein Aage Valen til NTB.

Den tidligere Sp-representanten ble i slutten av november frikjent av Borgarting lagmannsrett etter å ha vært tiltalt for grovt bedrageri. Påtalemyndigheten mener Stangeland (70) urettmessig fikk utbetalt pensjon fra Stortinget samtidig som han mottok styrehonorar og andre godtgjørelser for over en halv million kroner.

– I anken påpeker vi flere forhold som vi mener er grovt uaktsomme. Det gjør vi helt selvstendig og uavhengig av saken mot Anders Talleraas som begynner på nyåret. Den saken ville etter mitt syn gått på akkurat samme måten også om vi ikke anket, sier aktor i saken, statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim til NTB.

Saken går til høyesterett
Retten mener Stangelands opptreden samlet sett ikke kan karakteriseres som klanderverdig, slik tingretten kom fram til. Det er heller ikke grunn til sterke bebreidelser, heter det i dommen.

– Jeg har foreløpig bare sett raskt igjennom anken, men det ser ut til at temaet er akkurat det samme. Dette er bare et nytt krampaktig forsøk på å få endret resultatet. Det er ingen grunn til å tro at Høyesterett skal vurdere dette noe annerledes enn det som er gjort tidligere, sier Stangelands forsvarer til NTB.

Istad mener imidlertid at opplysningene i saken er så pass oppsiktsvekkende at påtalemyndigheten synes det krever grundigere undersøkelser.

Dersom Høyesteretts ankeutvalg kommer til at saken skal gå en ny runde i retten, kan den tidligst bli behandlet i landets høyeste domstol utpå vårparten.

Foreløpig frikjent
I Oslo tingrett ble den pensjonerte politikeren dømt til 60 dagers fengsel for grovt uaktsomt bedrageri mens lagmannsretten altså endte med motsatt konklusjon. Borgarting mente Stangeland ikke hadde utvist grov uaktsomhet og derfor ikke kunne dømmes i saken.

Retten kom til at Stangelands opptreden samlet sett ikke kunne karakteriseres som klanderverdig, slik tingretten kom fram til. Det er heller ikke grunn til sterke bebreidelser, heter det i dommen.

– Det var som å bli ti kilo lettere og 20 år yngre, og å få skurkestempelet vekk ifra panna, sa Stangeland etter frifinnelsen.

Les også:
Stangeland frifunnet i pensjonssaken

Åtte års fengsel for Alain Angelil
Økokrim tiltaler Morten Angelil
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.