Dermed gir Borgarting lagmannsrett staten - ved Tariffnemnda - medhold i den prinsipielt viktige saken om allmenngjøring av avtaler. Samme avgjørelse gjelder arbeidstiden. LO og Fellesforbundet har gått inn som partshjelp for staten i saken.

- Dette er en viktig dom for allmenngjøringsordningen og for den norske modellen for lønnsdannelse, sier LO-leder Roar Flåthen.

Ifølge Frifagbevegelse.no heter det blant annet følgende i dommen: «Dersom arbeidstakere selv må dekke utgifter til reise, kost og losji, undergraves den allmenngjorte minstelønnen. Det øker også vesentlig forskjellene mellom utsendte arbeidstakere og gjennomsnittslønnen til norske arbeidstakere, noe som setter norske arbeidstakeres lønn under press.»

Motparten, de ni verftene som gikk til sak med støtte fra NHO, varsler at dommen kan bli anket.

- Når det gjelder utenbystillegget, er det påfallende at lagmannsretten mener dette verner utsendte arbeidstakere, gitt at utsendte arbeidstakere er blitt omtrent helt borte og er blitt erstattet av arbeidsinnvandring, sier avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO.

Utfallet i lagmannsretten er det samme som i tingretten. Efta-domstolen har tidligere avgjort at det er lov å allmenngjøre arbeidstid, men ikke tillegg for reise, kost og losji.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.