Næringsminster Trond Giske la fredag klokken 12 i fag frem den ferske eierskapsmeldingen.

Regjeringen foreslår at det får fullmakt til å selge sine SAS-aksjer, dersom det kan skje i forbindelse med en god industriell løsning.

Det opplyses i Eierskapsmeldingen fredag.

Regjeringen peker på at økt globalisering, økte krav til selskapers samfunnsansvar og høy teknologisk endringstakt er forhold med stor betydning for utøvelsen av eierskapet. Dette krever et dynamisk eierskap og fleksibilitet.

- Staten må raskt kunne ta stilling til endringer og i visse tilfeller betyr dette en endring i eierandel, sier nærings- og handelsministeren.

Samtidig som SAS vurderes solgt bes det om fullmakt til å børsnotere eller selge inntil 2/3 av Entra Eiendom, samt fullmakt til salg av Secora.

Det bes også om fullmakt til å delta i emisjoner i Yara International og Kongsberg Gruppen.

"Samtidig kan det være situasjoner hvor det er hensiktsmessig å kunne kjøpe aksjer for å ivareta både selskapenes utvikling og Statens verdier, slik det er gjort i DnB Nor og Statoil. Det vil også være situasjoner hvor Staten bør kunne vurdere å gå inn på eiersiden i selskaper for å fremme en positiv industriell utvikling. I en begrenset utstrekning mener Regjeringen det bør være hensiktsmessig å få fullmakter fra Stortinget til å gjennomføre justeringer i eierandeler", opplyses det i meldingen.

Regjeringen vil opprettholde omfanget av statens eierskap på om lag dagens nivå. Statens eierskap i de børsnoterte selskapene er på 500 milliarder kroner.

I begynnelsen av januar inviterte næringsminster Trond Giske en rekke profilerte næringslivstopper til diskusjon om det statlige eierskapet.

Har vært åpen lenge
Allerede da sa han at han ikke var fremmed for å selge Statens eierandel i SAS. Han mente imidlertid at det var avhengig av en god løsning både for ansatte og eiere.

- Det er tre ting som må være på plass før vi selger våre SAS-aksjer. Transaksjoner må ha til hensikt å opprettholde arbeidsplassene, det må fortsatt være et godt flytilbud i Norge og for det tredje må vi få en god pris for aksjene, sa han.

I februar ble det enda mer konkretisert, og regjeringen skrev i en stortinsproposisjon at den vil være åpen for å vurdere et salg av statens aksjer i SAS AB, dersom det er kommersielt fornuftig for staten.

- Dersom et salg skulle bli aktuelt, så er det mest sannsynlige at SAS inngår i en eller annen form for en større konsetallasjon. I luftfarten internasjonalt har vi lenge sett tendenser til dette, sier nærings- og handelsminister Trond Giske til Dagens Næringsliv lørdag.

Den norske stat har per i dag en eierandel på 14,3 prosent i SAS. Det har også den danske staten, mens den svenske staten eier 21,43 prosent.

Ble rådet til salg
Det var regjeringens internasjonale rådgivningsselskap Greenhill & Co. som rådet staten om å selge SAS. Selskapet mener at Norge på lang sikt ikke vil være tjent med å beholde eierskapet i SAS, og at aksjonærene og selskapet på lang sikt er bedre tjent med å inngå i en større industriell konstellasjon.

Flyanalytiker Hans- Petter Jacobsen i First Securities sa imidlertid i februar at han tror det kan være vanskelig å finne en kjøper:

- Ingen er spesielt lystne på å ta over et selskap som klarer det kunststykket å tape 125 millioner kroner i uken og som ikke har tjent penger på ti år, sier han til DN.

DN.no er tilstede på fremleggingen av eierskapsmeldingen, og vil komme tilbake med mer.

Les også:

<b>Giske ikke fremmed for SAS-salg</b>

<b>- Jeg tror ikke vi har noe alternativ </b>

<b>Staten gir slipp på SAS</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.