Gøril Bjerkan

Gøril Bjerkan, siviløkonom NHH/cand.oecon., jurist, stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Regulering besto prøven

Regelverk som forvalter fellesskapets interesser utfordres i økende grad av kapitalsterke private interesser.

Publisert: Oppdatert:

Private investorer kjøpte i 2010 og 2011 andeler i Gassled, et rørledningssystem som frakter og prosesserer gass fra feltene. Selgerne var og er brukere av ledningen, og kjøpesummen ble bestemt ut fra antagelser om fremtidig volum og pris (tariff) ved bruk av ledningen, skriver Gøril Bjerkan.
Private investorer kjøpte i 2010 og 2011 andeler i Gassled, et rørledningssystem som frakter og prosesserer gass fra feltene. Selgerne var og er brukere av ledningen, og kjøpesummen ble bestemt ut fra antagelser om fremtidig volum og pris (tariff) ved bruk av ledningen, skriver Gøril Bjerkan. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)