- Dette temaet er veldig vanskelig. Det er mange dilemmaer her, og det er krevende for det politiske miljøet å ta tak i, sier NHO-president Kristin Skogen Lund.

Tallet bør være velkjent for de fleste; én av fem nordmenn i yrkesaktiv alder er på en aller annen form for trygdeordning. Økningen i andelen trygdede er illevarslende, for 15 år siden var trygdeandelen på 12,5 prosent.

Derfor har NHO valgt temaet "Velferdsfellen" for årets NHO-konferanse på onsdag. Skogen Lund har identifisert tre bølger som truer Norge; eldrebølgen, migrasjonsbølgen og trygdebølgen.

- Den største bølgen er trygdebølgen, sier Skogen Lund.

Store konsekvenser
Hun peker på at økningen i andelen uføre er spesielt stor blant unge.

- Det er de yngste gruppene som øker relativt mest i frafallet fra arbeidslivet. Gitt at unge skal stå så lenge i arbeid blir konsekvensene større, sier hun.

Per i dag er 27.000 nordmenn under 30 år på arbeidsavkl#229spenger. Gjennom et arbeidsliv kan det i verste fall bety én million tapte årsverk.

- Får vi 100 unge uføre i jobb er det en gevinst på 40 millioner kroner per år, som betyr en milliard på det yrkeslivet. Vi må få flere over i jobb, flere over i aktivt arbeid.

Trekkes ut i velferdssystemet
Hun mener det er et paradoks er at det er nettopp vår høye produktivitet som gjør at mange faller utenfor arbeidslivet.

- I mange tilfeller er det lønnsomt å automatisere bort arbeidskraft. Man trekkes ut i et passiviserende men gunstig velferdssystem. For enkelte grupper er det ikke lønnsomt å stå i arbeid, sier hun.

Hun mener løsningen ligger i økt kompetanse.

- Det er ingen ulemper ved kompetanse. Sannsynligheten for å bli uføretrygded er fire ganger større når man ikke fullfører videregående.

Må ha en sterk ryggrad
Fra år 2020 vil veksten i offentlige utgifter være større enn veksten i offentlige inntekter.

- Det å være så rike er et privilegium og en fordel, men man skal ha sterk rygg for å bære gode dager. Vi må ikke tro at dette varer evig, og at vi ikke trenger å justere underveis. Det må ikke bli slik at innsats ikke lønner seg, sier hun.

Selv om Skogen Lund er aller mest bekymret for trygdebølgen, er hun også bekymret for eldrebølgen.

- Frem mot 2060 vil andelen over 67 bli doblet. Nå har vi fem yrkesaktive per pensjonist, det vil reduseres til 2,5. Om 20 år vil 100 kommuner ha flere pensjonister enn yrkesaktive. Vi trenger arbeidskraft for å støtte den omsorgen, sier NHO-presidenten.

Dobbelt så mange innvandrere
Også migrasjonsbølgen gir en stor belastning på det norske trygdesystemet.

- Innvandrerbefolkningen i Norge øker raskt, og vil dobles i løpet av de neste 15 årene til 1,1 millioner mennesker. Det er positivt med tilførsel av arbeidskraft, men det er også store utfordringer. Andelen sysselsatte ligger lavere for innvandrerbefolkningen enn for etnisk norske. Det er spesielt tilfelle for de ikke-vestlige innvandrerne, sier Skogen Lund.

Og med den raske veksten i innvandring, kommer fortsatt 80 prosent av innvandrerne i 2030 være førstegangsinnvandrere.

- Integreringsproblemene vil vedvare, understreker NHO-presidenten.

Les også:

Mer lønnsomt med trygd enn jobb

- En kultur av velferdsavhengighet

681.000 arbeidere betaler Norges uføreregning

Landets 100 rikeste betaler for Trondheims uføre- Lider av "norsk syke"

- Den norske syken er verst

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.