– Vi ser veldig fort at hvis det er en krets, det være seg venner, et nabolag eller familie, der noen er trygdet, så har det en tendens til å smitte over på andre også, sier Magn-Bjørn Hornnes til DN påskeaften.

Han er rådgivende overlege i Nav, med ansvar blant annet for Gjerstad kommune i Aust-Agder, som ligger på topp-ti-listen over kommuner med størst andel sosialklienter og på topp 50-listen over andel uføretrygdede. Også arbeidsledigheten ligger over landsgjennomsnittet.

– Vi har akkurat en sak nå med en person som er i ferd med å falle ut, der både mor og far er trygdet. Det er klart at det skjer en sosial smitte, sier Hornnes.

Smitter
At det kan oppstå en kultur for å søke om stønader, bekreftes i en rykende fersk forskningsrapport fra Frischsenteret. Her dokumenterer Knut Røed og Simen Markussen at sosialhjelp, uføretrygd og andre offentlige ytelser til livsopphold faktisk er smittsomme innenfor en omgangskrets, og effekten er ganske sterk.

Analysene viser at når antall stønadsmottagere i en omgangskrets øker med én prosent, kommer det en ytterligere økning på 0,3 prosent i form av en smitteeffekt i løpet av kort tid.

– Smitteeffekten kan handle om at det reduserer terskelen for å søke trygdeytelser ved at det blir mer sosialt akseptert når andre i omgangskretsen mottar trygd, sier Røed til DN påskeaften.

– Det er mye triveligere å gå hjemme på dagtid hvis andre i omgangskretsen også gjør det, sier Markussen.

Krav om aktivitet
Røed mener veien å gå for å redusere omfanget av trygd, er å stille krav om aktivitet.

– En viktig konklusjon er at vi må satse mer på varig aktivisering. Jeg tror smitteeffektene ville vært mindre hvis trygdeordningene var basert på deltagelse, sier Røed til DN påskeaften.

Dette er nettopp hva Gjerstad kommune har planer om. Nav-sjefen forteller at kommunen om få uker starter opp en ordning der stønadsmottagere får krav om å jobbe.

De friskeste flytter
Røed og Markussen understreker at smitteeffektene de har funnet ikke er hele forkl#229en på at kommuner som Gjerstad har høyere trygdeandel enn andre. Men smitteeffektene kan forsterke forskjellene når de først oppstår, mener forskerne.

Røed peker på at en forkl#229 på forskjellene er at mange flytter ut av utkantkommuner for å få seg jobb. Hvis de skulle miste jobben eller arbeidsevnen, er det naturlig å flytte tilbake til hjembygda, blant annet fordi bokostnadene gjerne er lavere her. Dermed kan det bli en opphopning av stønadsmottagere i noen kommuner.

Du kan lese mer om dette temaet i DN påskeaften. Derkan du også lese om en rekke rare, rause og nøysomme ektepakter, om Ikea-Kamprads norske velgjører som gir bort 100 millioner euro, om Munch-skatten på 50 milliarder kroner og den tyske legen som kom til Norge for å gjøre bot for tyskernes herjinger under krigen - samt mye mer. Her kan du kjøpe eAvisen.

Les også: Erna Solberg: Jobb eller lev på 70 kroner dagen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.