Men spørsmålet om regningen skal deles på nytt mellom staten og arbeidsgiverne, er utsatt.

- Gradert sykmelding skal være hovedregelen, syke arbeidstakere skal følges opp tettere og skillet mellom helt frisk og helt syk skal oppheves, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble lagt frem onsdag - fem dager før fristen.

Selv om alle parter sier seg fornøyd med den nye avtaleteksten, er ett av de vanskeligste spørsmålene utsatt. Først senere i år vil regjeringen og partene i arbeidslivet ta stilling til forslaget om en endring i arbeidsgivernes medfinansiering av sykefraværet.

- Fordi vi er kloke og ansvarlige mennesker, hopper vi ikke på dette forslaget før vi har kvalitetssikret regnestykkene og vurdert følgene det vil ha for saksbehandlingen i Nav, sier Stoltenberg.

- Harmoni

Ekspertutvalget som drøftet tiltak mot sykefraværet, foreslo i sin rapport at arbeidsgiverne skulle delfinansiere langtidssykefravær på 100 prosent.

Spørsmålet om økt arbeidsgiverbetaling av sykelønn skapte voldsomme bølger i 2006, da daværende LO-leder Gerd-Liv Valla åpent refset Stoltenberg for å ha fremmet et slikt forslag.

- Det er nytt at vi i harmoni kan diskutere dette spørsmålet, sa statsministeren på onsdagens pressekonferanse, der spørsmålet om hvorfor forslaget er utsatt, ble gjentatt flere ganger. NHO-sjef John G. Bernander avviste at det er utsatt fordi temaet er så brennbart.

- Vi er konstruktive og sier vi vil åpne for forslaget fra ekspertutvalget. Men det er snakk om en stor og radikal endring som det hefter usikkerhet ved, og som også vil medføre økt belastning på Nav-systemet. Derfor er det klokt å drøfte dette nærmere, sier NHO-sjef John G. Bernander.

- Dagens finansieringsmodell for sykelønnen videreføres inntil en ny modell eventuelt er på plass, understreker han.

Noe av hovedutfordringen med diskusjonen om IA-regningen er forutsetningen om at en ny avtale totalt sett ikke skal medføre ekstrautgifter for arbeidsgiverne.

- Skal gjelde alle

Ved siden av graderte sykmeldinger, tilrettelegging på arbeidsplassen og tettere oppfølging av den enkelte, legger den nye IA-avtalen et større ansvar på legene.

Egne veiledninger skal utarbeides og legene loves faglig støtte til å skrive ut graderte sykmeldinger. Et system for regelmessige tilbakemeldinger til legen, der sykmeldingspraksisen sammenlignes med andre legers, skal også utarbeides.

- Disse endringene vil omfatte alle norske arbeidstakere, også dem som ikke arbeider i en IA-bedrift, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

En annen obligatorisk endring er innføringen av dialogmøter i regi av arbeidsgiver. Om øvrige deler av IA-avtalen skal bli allmenngyldig, for eksempel punktet om økte egenmeldingsdager, er for tidlig å si. Årsaken er blant annet at flere IA-tiltak krever stortingsbehandling.

- Det vi legger frem, innebærer nye og andre plikter for alle. Men det skal fortsatt være full lønn under sykdom. Det er ikke sykelønnsordningen vi skal gå løs på, men det høye fraværet, sier Stoltenberg.

Les også: - Et godt utgangspunkt for å lykkes
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.