– Utsi er gjort kjent med at han er dømt til sju års fengsel for pengetransportranet i Drammen. Vi har allerede bestemt oss for å anke dommen, sier Utsis advokat Morten Furuholmen til VG Nett.

Furuholmen vil anke fordi han mener det er begått saksbehandlingsfeil og mener at man ikke kan endre på en tidligere frifinnelse.

Dømt, frifunnet og dømt igjen
37 år gamle Utsi ble opprinnelig dømt til fengsel i seks år og seks måneder i Drammen tingrett, men han ble senere frifunnet av Borgarting lagmannsrett.

Høyesterett opphevet frifinnelsen fordi retten mente lagdommerens rettsbelæring påvirket juryen på en uriktig måte. Dermed ble saken sendt tilbake til Borgarting lagmannsrett for ny behandling.

19. mai avsa juryen i lagmannsretten ny kjennelse i saken. Utsi ble dømt for ranet, og mandag ble straffutmålingen klar. Påtalemyndigheten mente at Utsi burde dømmes til fengsel i åtte og et halvt år for ranet.

– Jeg registrerer at lagmannsretten i det alt vesentlige har tatt påtalemyndighetens vurderinger til følge og er selvsagt fornøyd med det, sier politiadvokat Reidar Brusgaard til Aftenposten.

Utsi har erklært seg uskyldig i ranet. Samtidig ble en av hans tidligere medtiltalte i saken frikjent etter at påtalemyndigheten glemte å anke.

– Rått og brutalt
«Ranet ble begått på en rå og brutal måte», skriver Borgarting lagmannsrett i dommen.

Pengetransportranet fant sted i Drammen søndag 30. mars 2003. Maskerte ranere fikk med seg snaut 200.000 kroner da de stanset vekterne som førte transporten og truet til seg pengene i bilen.

Vekterne ble truet med skytevåpen og utsatt for vold, og ingen av dem klarte å fortsette i jobben etter ranet. De sliter fortsatt med søvnproblemer, påpeker lagmannsretten i sin dom.

Lagmannsretten mener det er bevist at den ene av ranerne var Utsi. Utsi var ifølge retten bevæpnet med en pistol eller revolver, som han skal ha slått vekteren i hodet med. Han la vekteren i bakken og festet hendene og føttene hans med strips.

En av de andre ranerne rettet ifølge dommen et skytevåpen mot hodet til vekterens kvinnelige kollega. Hun ble truet til å åpne pengeskapet i bilen før også hun ble lagt i bakken.

Mange dommer
I 1990 ble Utsi dømt til fem års fengsel for uaktsomt drap. Siden da er han dømt for alt fra vold mot offentlig tjenestemann til legemsfornærmelse, trusler og grovt ran.

Den siste dommen fikk han i lagmannsretten i september i fjor for ransforsøket mot DnB NOR på Jessheim i august 2004. Da ble han truffet i rumpa av et skudd som en polititjenestemann avfyrte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.