Levealderen i befolkningen øker markert, og en stadig større del av befolkningen består av pensjonister, skriver Dagens Næringsliv.

Hvis ikke den andelen skal bli større, må de som fødes i dag jobbe til de er 78 år.

Seniorforsker og demograf Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet hvilke konsekvenser aldringen i befolkningen kan få for pensjonsalderen til de som fødes i dag.

– Det er summen av små og store endringer som gjør at vi lever lenger. Det skyldes alt fra midtdelere på veien til bedre vaksiner, mer mosjon og mer avansert medisinsk behandling. For eksempel er dødeligheten som følge av hjerte-kar-sykdom kraftig redusert de siste ti årene, sier Brunborg til DN

Tyngre omsorgsbyrde
I dag er det nesten fem personer i yrkesaktiv alder for hver person over 67 år, ifølge Brunborgs beregninger.

Økende levealder vil gjøre at det i 2100, når dagens nyfødte er 87 år, bare vil være to i yrkesaktiv alder for hver person over 67 år.

Det vil si to yrkesaktive til å sørge for de helse- og omsorgstjenestene pensjonistene kan trenge og til samtidig å sørge for annen verdiskaping i samfunnet.

I disse beregningene er gruppen yrkesaktive definert som hele befolkningen i alderen 20 til 66 år mens pensjonister er definert som den del av befolkningen som er 67 år eller eldre.

- Sunt å jobbe
Dersom isteden dagens laveste ordinære pensjoneringsalder på 62 år skulle etableres som gjengs pensjonsalder, vil forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister bli godt under to i 2100: Vi får nesten like mange pensjonister som yrkesaktive.

Brunborgs beregninger viser at det neppe er noen vei utenom økt pensjonsalder, men at det ikke nødvendigvis er negativt.

– Jeg mener arbeid også gir en stor glede både sosialt og intellektuelt. Dessuten viser forskning at de som står lenger i jobb har lavere dødelighet etter at de går av. Det er sunt å jobbe, sier Brunborg til DN.

Les hele saken og se den formidable aldersregningen i Dagens Næringsliv mandag.

Les også: Advarer mot hasardiøs pensjon-strategi


<b>- En kjempemulighet! - Nei, det er en felle!</b>


<b>Snart jobber vi 27 timer i uken </b>
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.