I dag la kommunal- og regionalminister Ragnhild Meltveit Kleppa frem den nye plan- og bygningsloven.

Loven skal medvirke til at boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten, ifølge departementet.

- Det er i dag for mye byggeslurv og byggefeil. Den nye loven vil sikre forbrukerne og husbyggerne bedre rettigheter. Hvert år blir det i Norge gjort byggefeil for flere milliarder kroner. Svaret vårt er både bedre kontroll og mer tilsyn, sier Meltveit Kleppa.

  Forenkling og effektivisering, bedre kvalitet i byggesaker, klarere ansvar ved avslutningen av byggesaken, universell utforming og klarere tekniske krav, og mer miljøvennlige bygg er de viktigste elementene i byggesaksdelen av den nye plan- og bygningsloven, ifølge departementet.

- Vi har bare såvidt rukket å bla igjennom, men så langt høres det positivt ut. Det er ingenting vi reagerer på, tvertimot er det mange gode forslag her, sier administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens landsforbund til DN.no.

Her er de viktigste endringene:

Forenkling og effektivisering
Dagens lov er tung og uoversiktlig. Sammen med forslag til ny plandel bidrar byggesaksdelen til at vi får en mer logisk oppbygget lov som gjør den mer systematisk og brukervennlig for alle brukerne av loven. Det blir klarere forhold mellom planer og byggesaker, blant annet ved at systemet med vedtekter går inn som planbestemmelser.

Kvalitet i byggesaker
Det foreslås krav om obligatorisk uavhengig kontroll, foretatt av profesjonelle kontrollforetak som må ha sentral godkjenning. Kommunenes tilsyn skal styrkes, og kommunenes oppfølging skal skjerpes ved at det kan ilegges et overtredelsesgebyr der det er bygget ulovlig, og strafferammen for ulovligheter økes.

Klarere ansvar ved avslutning av byggesaken
- Vi foreslår også å gi kommunene mulighet til å pålegge foretakene å utbedre feil i fem år etter at ferdigattest er gitt, uten å trekke tilbake ferdigattesten. Slik vil foretakene kunne holdes ansvarlige for byggefeil i opptil fem år. Dette vil forbrukerne tjene på, sier Meltveit Kleppa.

Ferdigattest skal være obligatorisk, og kommunen skal få bedre tid til å vurdere tiltaket før den gir ferdigattest. Dokumentasjonen ved ferdigattest skal bli bedre. Midlertidig brukstillatelse skal nå bare gis unntaksvis. Kommunen skal også kunne føre tilsyn med tiltaket etter at ferdigattest er gitt.

- Kommunene skal skjerpe oppfølgingen ved å kunna gi overtredelsesgebyr til de som har bygd ulovlig. Strafferammen for slike lovbrudd blir hevet. Alvorlige feil skal kunne straffes med fengsling, ifølge statsråden.

  Larssen synes det er positivt at kommunene blir mer involvert.

- Skjerpet tilsyn er positivt. Vi var bekymret for at seriøse bedrifter skulle bli pålagt ekstrakostnader slik at det å være useriøs skulle bli ekstra lønnsomt. Men i loven skilles det klart mellom usriøse bedrifter og bedrifter med god «track record», slik at de seriøse skal slippe den store belastningen med uavhengig kontroll, sier Larssen.

Han støtter også forslaget om å øke strafferammen for alvorlige byggefeil.

Universell utforming og klarere tekniske krav
Det foreslås blant annet krav om at nye bygg skal tilpasses bruk for alle, og det tas sikte på å innføre enkelte krav i forskrift for eksisterende bygg. Det klargjøres hvordan bygging i fareområder kan skje, og hvordan kravene til arkitektonisk utforming kan gjennomføres.

- Dette kravet til universell utforming er grunnleggende viktig når vi skal legge forholdene til rette for et mer inkluderende samfunn, sier Meltveit Kleppa.

Mer miljøvennlige bygg
Det skal tas hensyn til klimatilpasning, og krav til miljø og energibruk presiseres og kan skjerpes i forskrift. Det blir innført krav om avfallsplaner.

- Jeg er også svært fornøyd med at vi legger stor vekt på krav til miljø og energibruk i loven. Kommunaldepartementet la allerede i fjor frem nye miljøkrav i teknisk forskrift. Nå slår vi fast at vi kan skjerpe disse kravene ytterligere, sier statsråden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.