Gjennom å følge 25.000 familieeide norske bedrifter over en tiårsperiode, kom samfunnsøkonom Gjermund Grimsby, som er partner i Menon, frem til et oppsiktsvekkende funn i doktorgraden sin:

– Analyser av daglig leders alder viste en negativ effekt på investeringsaktivitet og sysselsettingsvekst allerede i 50-årene, mens bedriftens produktivitet svekkes for daglige ledere som har bikket 60 år, sier han.

Analysen skiller mellom bedriftseier og bedriftsleder. For bedriftseiere ser kompetansen ut til å være upåvirket av alder, mens kompetansen til den gjennomsnittlige daglige leder ser ut til å synke etter fylte 60.

– Topplederens alder er naturligvis ikke det viktigste parameteret for en bedrifts lønnsomhet. Likevel synes konklusjonen klar: Gi deg i tide! Her har styret i bedriften en viktig kontrollfunksjon, sier Grimsby.

Færre arvinger overtar familiebedrifter

Det er ikke lenger en selvfølge at arvinger overtar familiebedrifter ved et generasjonsskifte, skriver DN mandag.  

 Generasjonsskifte byr på store utfordringer, for å lede en bedrift krever annerledes talent enn før. Det er ikke lønnsomt for familiebedrifter å la gener alene bestemme hvem som skal overta sjefsstolen.

Analyser anført av Eierskiftesenter as viser at det i dag er over 100.000 små og mellomstore bedrifter med mellom én og 100 millioner i årsomsetning i Norge. Hvis tallene for EU også er representative for Norge, betyr det at hver tredje av disse bedriftene skal skifte eiere de neste ti årene, men bare 15 prosent – rundt 5000 bedrifter – vil skifte innen familien ved generasjonsskifte. Mange bedrifter vil derfor bli solgt ut av familien, og noen vil også forsvinne med eieren.

– Uansvarlig og umoralsk

Kristian Skjølaas har mange års erfaring knyttet til familiebedriftenes kår og utfordringer, og har ledet flere regionale eierskifteallianser. Han minner eiere han møter om at det å eie er en oppgave, og ikke en tilstand

– Jeg vil kalle det uansvarlig og umoralsk for en familiebedriftseier å ikke selge hvis pengene gjør bedre nytte for seg et annet sted, sier Skjølaas.

Han synes det er et godt tegn at endel unge arvtagere er kritiske til å overta familiebedriften.

Han råder imidlertid alle eiere av familiebedrifter til å starte arbeidet med generasjonsskifte eller salg i god tid før egen exit.

Det er et råd også samfunnsøkonom Gjermund Grimsby kan stille seg bak:

– Tidligere undersøkelser har vist at man bør gå bredere ut med hensyn til rekruttering, i stedet for å ta for gitt at pinnen skal gis videre til sønn eller datter. Eier og daglig leder bør ha et bevisst forhold til hva som skal skje og hvem som skal overta når han eller hun velger å gi seg, sier han.

Dette er faresignalet

– Hva kan årsaken være til at lønnsomheten i bedriften faller når daglig leder passerer 60 år?

– At han eller hun ikke forvalter ressursene godt nok kan bunne i at man blir mer opptatt av å bevare det som har vært enn å tenke på bedriftens vekst og lønnsomhet. Det er vanskelig for alle arbeidstagere å skulle omstille seg med alderen. For bedriftsledere kan det være spesielt vanskelig ettersom posisjonen innebærer mye innflytelse og status, sier Grimsby.

– Man skal være forsiktig med å si dette, men studier har også vist at selv om man har fått mer erfaring, så svekkes de kognitive evnene når man blir eldre, forklarer han.

Å bikke 60 år er ikke et tegn på at man bør trekke seg unna, understreker imidlertid samfunnsøkonomen.

– Folk er forskjellige. Men hvis man ser tegn til at daglig leder blir mer opptatt av egen person enn av bedriften, da er det et faresignal som man må ta på alvor.

Er dette plastikkposens erstatter?
Med havet full av plastikksøppel kan den indonesiske entreprenøren Kevin Kumala ha funnet miljøproblemets løsning - Cassava.
01:59
Publisert:

Hør DNs podkast «Finansredaksjonen» om Kina-sjokket

Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet. Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd. DNs Marte Ramuz Eriksen og Bård Bjerkholt diskuterer med Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen og førsteamanuensis Andreas Moxnes.

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="enablerefereraccess"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylines"&gt;&lt;value&gt;&lt;field name="alternativebylinevalue"&gt;Line Kaspersen&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylineemail"&gt;line.kaspersen@dn.no&lt;/field&gt;&lt;field name="profileimage"&gt;http://www.dn.no/bylines/l_kaspersen.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylineuserid"&gt;231&lt;/field&gt;&lt;/value&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="fbfeed"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="exclude"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="dncommentsenabled"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="showrelatedtaggedomselement"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="showrelatedtaggedproffelement"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Bedrifts%C3%B8konomi" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Gjermund_Grimsby" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Arbeidsliv-1" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.