Noe av svaret kan være at det faktisk foregår mer nytenkning i Næringslivets Hus enn i Høyres Hus, ihvertfall i samferdselspolitikken.

Høyre står i den uendelig lange køen av partier som lover mer penger hit og mer penger dit. Flere milliarder til flere felt og doble spor skal fjerne uendelige køer som snegler seg inn og ut av byene morgen og ettermiddag.

Men denne løsningen er ikke troverdig. Med den kraftige befolkningsveksten i byområdene er det liten grunn til å tro at bredere veier betyr noe annet enn bredere køer. Det trengs tiltak som reduserer antall biler på veiene.

Derfor er det prisverdig at Nærings-livets Hovedorganisasjon (NHO) tenker nytt og ber om et kollektivløft. NHO vil satse kraftig på kollektivtransport slik at folk får et bedre alternativ enn å sitte i bilkø. Samtidig vil organisasjonen ha rushtidsavgift på veiene. Det siste vil både gi inntekter til kollektivsatsingen og få folk til å velge andre transportmidler enn bil eller reise på andre tider.

Det er ingen overraskelse at nestleder Jan Tore Sanner i Høyre avviser forslaget. Han påstår at en rushtidsavgift «vil ramme barnefamilier og folk som er avhengig av bilen i jobbsammenheng». Han ser helt bort fra at disse gruppene - pluss næringslivets ulike transporter - er rammet allerede. Det er ikke gratis å stå i kø, hverken for den enkelte eller for samfunnet.

Sanner sier at han tror mer på bruk av gulrøtter enn på pisk. Uttrykket stammer fra dengang man kjørte med hest, slik for eksempel Adam Smith gjorde på slutten av 1700-tallet. I motsetning til Sanner, skjønte Smith at gulrot ikke alltid er nok når det handler om fordelingen av et begrenset gode, som plass på veiene er. Smith anbefalte veiprising i sin bok «The Wealth of Nations».

Kanskje det er på tide at noen i Høyre leser den boken. Selv et konservativt parti bør kunne tenke nytt av og til. Særlig når forslaget ble lansert i 1776.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.