Idag la Scheel-utvalget frem sin rapport, med forslag til nytt skattesystem.

- Ser vi på skatteforslagene isolert, altså ikke forslaget om økte merverdiavgiftssatser, vil en typisk middelklassehusholdning der begge har en gjennomsnittslønn, rundt 500.000 kroner, voksne barn, en nøktern bolig og fritidseiendom, få og små fradrag og beskjeden gjeld og litt penger i banken komme best ut, sier fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge, som har jobbet med privatøkonomispørsmål i en årrekke.

- En drøy tusenlapp i måneden

Denne gruppen vil få lavere inntektsskatt enn i dag, lavere skatt på renteinntekter og vil merke mindre til fjerning av fradrag og reduksjonen i verdien av rentefradraget.

De vil heller ikke rammes særlig sterkt av økte ligningsverdier på bolig og fritidseiendom.

- Vi snakker om en skattelette i forhold til dagens skatteregler på en drøy tusenlapp i måneden, sier Mæhle.

- Vil komme relativt dårlig ut

Folk med lave inntekter og dyre boliger vil komme relativt dårlig ut. Eksempelvis en pensjonist med drøyt 300.000 kroner i pensjon og en bolig med en markedsverdi på fem millioner kroner. Her vil en liten lettelse i pensjonsskatten blir spist opp av økt formuesskatt.

- Her snakker vi om en økning på en drøy tusenlapp i måneden. De vil altså ikke dra nytte av senkingen av inntektsskatten, men må betale en vesentlig høyere formuesskatt, sier Mæhle.

Økningen i bunnfradraget vil for mange av disse ikke være tilstrekkelig til å kompensere for økt formuesskatt på grunn av den kraftige økningen i ligningsverdier.

Forsterket effekt

- Også folk med høye inntekter og relativt høy gjeld i kroner og øre, men der gjelden likevel utgjør en relativt beskjeden del av reelle boligverdier vil komme ditto dårlig ut, av samme grunner som nevnt over, sier Mæhle.

Disse effektene vil forsterkes for begge de to sistnevnte eksempler dersom de i tillegg leier ut mindre enn halvparten av boligen, i og med at det også er forslag om å innføre skatt på disse leieinntektene, tilføyer Mæhle.

Les mer fra rapporten:
  Slik slår det nye skatteforslaget ut på din lommebok
- De legger seg ut med samtlige politiske partier
Foreslår store kutt i personskatten
Ny toppskatt slår inn på 140.000
Vil øke merverdiavgiften
Slik skal skatte-lettelsene betales
Selger hvis det blir skatt på utleie

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.