I både det nøytrale forslaget til skatteendringer og forslaget som gir 15 milliarder i skatteletter, er det en reduksjon i selskapsskatten på til sammen 13,5 milliarder, viser utredningen som Scheel-utvalget overlevert tirsdag.

Samlet sett skal altså norske bedrifter skattes langt mindre.

For personinntekter er forskjellene på de to forslagene betydelige.

Den samlede skatten på personlig lønnsinntekt faller samlet med enten 4,7 milliarder eller 17,7 milliarder 

I det provenynøytrale forslaget ligger det en skjerping av skatten for de med høyest inntekt, mens gjennomsnittsskatten er om lag uendret.

I forslaget med 15 milliarder lettelser er det redusert gjennomsnittskatt for brede grupper og noe mindre skjerpelser for de med høyest inntekter.

Les mer om den nye toppskatten: Ny toppskatt slår inn på 140.000

Disse betaler

For å betale detteforeslår Scheel-utvalget økt skatt på finansielle tjenester, eierinntekter og økt moms.

  • De finansielle tjenestene skal skattlegges med 3,5 milliarder i begge forslagene, det er gjennom å skattlegge disse tjenestene likt som andre sektorer.
  • Eierinntekter skal skattes med enten 8 milliarder eller 6 milliarder mer enn i dag, gjennom en økning på enten 6,1 eller 2,9 prosentpoengs økning i marginalskatten inkludert selskapsskatten. 
  • Formue og fast eiendom skal skattlegges med 1 milliarder mer enn i dag i begge forslagene
  • Økt moms tar inn 5,7 milliarder.

Les mer om momsendringene: Vil øke merverdiavgiften

I dag betaler ikke finansielle tjenester moms og dette hadde en skatteutgift i 2014 på 8,1 milliarder kroner. Utvalget foreslår en merverdiavgift på tjenester som ytes mot gebyrer og provisjon og lignende, og en særskilt avgift på rentemarginer.

Prioriterer ikke formuesskatt

Utvalgets leder Hans Henrik Scheel mener lavere selskapsskatt bør prioriteres for lavere formuesskatt. Utvalget skriver at formuesskatten er et viktig fordelingsinstrument i fravær av arveavgift og med lavere skatt på kapitalinntekter.

- Hovedproblemet i dag er ulik verdsettelse av ulike eiendeler. Vi foreslår så langt som mulig lik verdsettelse av alle eiendeler på 80 prosent av markedsverdien.

Endringene er i detalj slik:

  • Ligningsverdi på boliger endres
  • ligningsverdi for fritidseiendom dobles
  • annen formue og gjeld verdsettes til 80 prosent av dagens verdi

Samtidig foreslår det at bunnfradraget settes til 2,1 millioner kroner, som er omtrent en dobling av dagens sats.

- Det gir en effektiv sats på 0,8 prosent, sier Scheel.

Les også:

Slik slår det nye skatteforslaget ut på din lommebok

Foreslår store kutt i personskatten

Selger hvis det blir skatt på utleie  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.