Tirsdag kom den lenge ventede rapporten fra skatteutvalget ledet av Hans Henrik Scheel. Utvalgets hovedmandat var å se på endringer i selskapsskatten.

- Utvalgsrapporten gir et analytisk grunnlag for å diskutere hva som kan gjøres og hva som er nødvendig for å balansere en stor pakke, sier Petter Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO.

NHO mener at hovedtrekkene i rapporten, med selskapsskatt på 20 prosent, er gode.

- Nå er det viktig at vi går inn i dette med en åpen innstilling. Vi må ikke begynne med å fortelle hva som ikke er mulig, sier han.

Viktig med bredt forlik

Konkurransen fra andre lands skatteregimer trekker både selskaper og investeringskapital ut av landet. Det var utgangspunktet for utvalget som ble satt av Stoltenberg-regjeringen i 2013 og det har ifølge utvalgets presentasjon ikke blitt et mindre problem det siste året.

- Hvor lang tid har de på seg?

- Vi har ikke vært først i køen med å gjøre endringer. På den annen side er det en god tradisjon for bredt flertall for store endringer. Det har tjent oss godt med et bredt politisk flertall fra 1992. Stabilitet og forutsigbarhet er i seg selv viktig, sier han, og mener politikerne er oppmerksom på at noe bør gjøres.

Men før man konkluderer endelig mener NHO det er viktig å se nærmere på noen av elementene Scheel-utvalget ikke er gått dypt inn i, som forholdet til den kommunale eiendomsskatten.

- Vi mener at dette bør gjøres, men det er opplagt at utvalget har lagt frem et forslag som er krevende for mange. Et springende punkt er hvor store rom for skattelettelser det er, og hvor stort inndekkingsbehovet er. Det er et politisk prioriteringsspørsmål.

Brubakk håper at det kan komme endringer i budsjettet for 2017, som legges frem i oktober 2016.

- Vi må bruke 2015 på å gå gjennom forslagene og så må forslagene begynne å komme i slutten av 2015 og 2016, håper han.

Ja takk, begge deler

Helst skulle Brubakk sett et forslag uten formuesskatt.

- Formuesskatten ble forutsatt fjernet i skatteendringene Bondevik-regjeringen gjorde i 2004, da utbytteskatten ble innført, sier han, men legger til at på veien mot avvikling av formuesskatten er det svært klokt å gjøre som utvalget foreslår å likestille verdsettelsen av alle typer eiendeler. 

- Scheel sier utvalget prioriterer selskapsskatten foran formuesskatten. Gjør dere motsatt?

- Vi prioriterer - og mener det er rom for begge deler.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.