Klokken 10 tirsdag la Scheel-utvalget frem sin rapport med forslag til endringer i skattesystemet. Hovedmandatet utvalget fikk var å se på mulighetene for å endre selskapsskatten.

For å sette ned selskapsskatten må også resten av skattesystemet endres, slik Scheel-utvalget ser det.

Blant forslagene er å gjøre endringer i merverdiavgiften.

  • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.
  • I dag er laveste skatt på merverdiavgiften åtte prosent. Dette gjelder næringer som persontransport, eksempelvis taxinæringen - og overnatting (hoteller). Kinobilletter har også laveste sats på åtte prosent merverdiavgift.

«Merverdiavgiftssystemet er lite egnet til å ivareta fordelingshensyn og støtte bestemte formål. Utvalget mener at merverdiavgiften utelukkende bør ha som formål å skaffe staten inntekter. Dette gjøres enkelt og mest effektivt ved å ha én felles merverdiavgiftssats og hvor avgiftsplikten omfatter alt forbruk av varer og tjenester. En eventuell omlegging til én felles sats vil imidlertid innebære så store økninger for enkelte sektorer at det bør vurderes i en større sammenheng og eventuelt innfases over tid. Utvalget foreslår derfor et tosatssystem i merverdiavgiften der man beholder den generelle satsen på 25 prosent., men der dagens nullsats og laveste sats økes til 15 pprosent, tilsvarende dagens sats på matvarer», skriver utvalget.

  • En omlegging til én felles sats for all merverdiavgift er også diskutert i utredningen.

«I et tosatssystem vil det fortsatt gjenstå betydelige avgrensningsproblemer mellom ordinær sats og lav sats (f.eks. matservering vs. salg av mat, aviser vs. ukeblader, overnatting med matservering inkludert mv.). Utvalget mener også at departementet bør utrede nærmere muligheten for å inkludere flere områder som i dag er utenfor merverdiavgiftssystemet», skriver utvalget.

  • Utvalget også foreslår at deler av lettelsene i selskapsskatten dekkes inn gjennom økt skatt på finanssektoren. I dag er sektoren underbeskattet fordi de fleste finansielle tjenester er unntatt merverdiavgift. Utvalget foreslår at det innføres en avgift på margininntekter og merverdiavgift på gebyrbelagte tjenester.

«Samlet innebærer utvalgets forslag at det legges mindre vekt på selskapsskatt og personlige inntektsskatter, og større vekt på konsumskatter og skatt på fast eiendom», skriver utvalget i utredningen.

Les også:

Dette er Scheel-utvalget  

Slik slår det nye skatteforslaget ut på din lommebok

Foreslår store kutt i personskatten  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.