Folketrygdfondet, tredje største aksjonærer i Schibsted, har ikke vært begeistret for styrets forslag om å etablere a- og b-aksjer, hvor b-aksjene får en tiendedels stemme i forhold til en a-aksje.

Det har vært knyttet stor spenning til Folketrygdfondets stemme i saken.

I dag ble det klart Folketrygdfondet støtter forslaget.

- Vi vil ikke stemme imot et forslag som kan gi langsiktig verdiskapning. Ut ifra dette perspektivet vil vi støtte b-aksjer, selv om prinsippet én aksje - én stemme må vike, sier Folketrygdfondets representant Ann Kristin Brautaset.

Folketrygdfondet eier 7,38 prosent av aksjene i Schibsted, som utgjør 3,6 milliarder kroner.

Cirka 80 prosent av aksjonærene stemte for styrets forslag om å opprette delte aksjer. Fullmakt til styret ble også vedtatt på generalforsamlingen.

Les også: Folketrygdfondet kan stemme nei

Sterk og svak

Styrets forslag om å dele aksjene i en stemmesterk a-aksje og en stemmesvak b-aksje, skyldes styrets ønske om å beskytte hovedaksjonæren Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Stiftelsen Tinius kontrollerer Blommenholm som eier 26,1 prosent i Schibsted.

Denne eierandelen og dets innflytelse i selskapet, ønsker Stiftelsen å beholde. Men for at Schibsted skal kunne vokse, trengs det mulighet til å utstede nye aksjer. Styrets løsning er derfor å etablere stemmesvake b-aksjer.

Aksjene vil ha samme økonomiske rettigheter, kun stemmeretten skiller.

- Det finnes betydelig verdiskapningsmuligheter i årene fremover, og delte aksjer kan sikre kapital og kontiunitet. Selv om a- og b-aksjer ikke er vanlig i Norge, er det det i Sverige og internasjonalt, sa konsernsjef Rolv Erik Ryssdal under sin redegjørelse.

Lars Ander (74) var også til stede på generalforsamlingen. Ved siden av et lokalt värmlandsk avisimperium og en betydelig eiendomsmasse i Karlstad, eier han Schibsted-aksjer verdt to milliarder kroner.

Han har tidligere uttalt i DN at han fullt ut støtter ordningen, og gjentok dette under generalforsamlingen.

Les også: - Schibsted er vårt oljefond dnPlus (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.