Forsøket på å bruke Svalbard som norsk skatteparadis gikk ikke like glatt som ventet for John Fredriksens riggselskap Seadrill. Saken strekker seg tilbake til 2011, da Seadrill fikk en skattesmell på 263 millioner dollar fra Skatt Vest, om lag 1,5 milliarder kroner.

Det ville ikke selskapet betale. I årsregnskapet for 2011 varslet styret, ledet av hovedaksjonær John Fredriksen, at selskapet var sterkt uenig i kravet og ville gå til sak mot norske skattemyndigheter.

Hemmelig forlik

I Seadrills regnskaper har skatteregningen siden vært en såkalt «usikker skatteposisjon». «Enkelte av våre norske datterselskaper er part i en pågående disputt om etterligning av skatt utstedt i oktober 2011 av norske skattemyndigheter med hensyn til overføring av enkelte juridiske enheter til en annen jurisdiksjon og skattebehandling», står det i fjerdekvartalsrapporten for 2013.

Opprinnelig var saken berammet for Oslo tingrett i oktober i fjor, men ble utsatt til 12. mai i år. Nå blir det imidlertid ikke noe av. 30. april inngikk partene et hemmelig forlik, to dager etter at fristen for innsendelse av sluttinnlegg var gått ut.

- Skatteetaten kan ikke kommentere denne saken, sier Arne Lutro, presseansvarliug i Skatt Vest.

Seadrill har ikke besvart DNs henvendelser.

- Klienten ønsker ikke å gi noen kommentar, sier Seadrills advokat Bettina Banoun i Wiersholm.

Seadrill har ikke meldt skatteforliket til Oslo Børs.

Ville spare 600 millioner

Bakgrunnen for saken stammer fra årsskiftet 2007–2008, da Seadrill etablerte seg på Svalbard og overførte eierskap av fire rigger og en nybyggingskontrakt. På Svalbard betyr en skatteprosent på 16 store besparelser for bedrifter når inntektene telles i milliarder. I løpet av kort tid var riggselskapet, med en mann ansatt i Longyearbyen, Svalbards største skattyter. Fra 2008 til 2010 betalte Seadrill rundt 770 millioner kroner i skatt, tilsvarende rundt 16 prosent. Hadde selskapet vært basert på fastlandet i Norge, ville skatten i utgangspunktet vært nær 600 millioner kroner høyere.

Selskapet anslo selv at skattebesparelsen ved å flytte til Svalbard var på 75 millioner dollar i 2007 alene.

Da en-mannsbedriftens skatteflytting ble landskjent høsten 2010, reagerte myndighetene raskt. I mars 2011 ble Seadrill varslet om at skatteregimet på Svalbard ville bli lagt om slik at overskudd over ti millioner kroner ville ilegges fastlandsskatt. Få uker senere besluttet Seadrill å legge ned virksomheten på Svalbard.

«Grunnlovsstridig»

Det norske skattemyndigheter reagerte på, var imidlertid først og fremst verdsettelsen og tidspunktet for overføringen av riggene og kontrakten fra Fastlands-Norge til Svalbard. Seadrill mener kapitalgevinst på overføringen ikke skulle beskattes, mens Skatt Vest mente det motsatte.

Striden stod også om tidspunktet for overføringen. Seadrill mener riggene ble overført før årsskiftet 2007-2008, men skattemyndighetene hevdet at overføringen skjedde i første halvår i 2008.

Seadrill mente at myndighetene brukte regler for gevinstbeskatning som ikke var trådt i kraft før i andre halvår 2008 og at reglene ikke kunne brukes med tilbakevirkende kraft. For overføringen av rigger ilegges Seadrill en skattesmell på 194 millioner dollar. I tillegg mente skattemyndighetene at Seadrill hadde brukt en uriktig omregningskurs av valuta i årsregnskapene til en rekke norske datterselskaper.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.