Petroleum Geo-Services kan frem til andre kvartal 2018 bare betale ut utbytte hvis den totale gjeldsgraden (TLR) er under 2,75 i to etterfølgende kvartaler, og TLR-kravet settes tilbake til 2,75.

Det fremgår av selskapets presentasjonsmateriale i forbindelse med kapitalmarkedsdagen fredag.

I forbindelse med tredje kvartalsrapporten meldte selskapet at de gjorde endringer i lånebetingelsene, og TLR-kravet på den rullerende kredittfasiliteten på 500 millioner dollar ble satt til 4,0 til og med første kvartal 2017, fra 2,75.

Kontantkostnader

Petroleum Geo-Services (PGS) guider en kontantkostnad på om lag 725 millioner dollar i 2016.

Multiklient-kontantinvesteringer i 2016 anslås til om lag 250 millioner dollar, med en prefundingrate på rundt 100 prosent.

Rundt 50 prosent av de aktive skipene er i 2016 planlagt til multiklient-seismikk.

Driftsinvesteringer (capex) anslås til rundt 240 millioner dollar, hvorav rund 180 millioner dollar relateres til nybyggprogrammet.

Brutto avskrivning, som er eksklusive amortisering, guides til om lag 210 millioner dollar i 2016, hvorav om lag 90 millioner vil bli kapitalisert som multiklient-investeringer.

Brutto kontantrentekostnader i 2016 ventes til om lag 60 millioner dollar, hvorav rundt 25 millioner ventes kapitalisert til multiklient-undersøkelser og nybygg-fremgang.

Kostnadsfokus

Petroleum Geo-Services opplyser at kostnadsdisiplin vil ha en høy prioritet i 2016, og det er potensial for ytterligere kostnadsreduksjoner.

Det fremgår av selskapets presentasjonsmateriale i forbindelse med kapitalmarkedsdagen fredag.

Selskapet gjentar investeringsguidig for 2015 på rundt 175 millioner dollar.

Trender mot multiklient

Petroleum Geo-Service skriver at seismikkmarkedet trender mot mer multiklientseismikk. Kundenes seismikkinvesteringer ventes å falle ytterligere i 2016. PGS viser til at vedvarende oljeprissvekkelse og oljeselskapenes forsiktige investeringer fortsetter å påvirke seismikketterspørselen.

Seismikkinvesteringene ventes å bli redusert ytterligere i 2016, sammenlignet med 2015. Det er lav visibilitet i alle regioner. «Standby»-tid gir en betydelig forverring av marginen, opplyses det.

Videre peker PGS på at kapasitetsreduksjonen fortsetter, noe som er positiv for den fremtidige markedsbalansen.

Antall kvadratkilometer i volum er fortsatt over nivået fra 2007, og på linje med nivået i 2008-2009. Dette kan være inflatert av økt bruk av store lavkostnad «3D-scanning» og lav forhåndsfinansiert multiklient-aktivitet.

I 2015 er andelen multiklient i 3D-seismikk økt til over 60 prosent.

Les også:
Asia i dag: - Verdensøkonomien mer stabil enn det kan virke
Tørke truer Sør-Europa
Ekspert spår at hele EU-samarbeidet vil bryte sammen  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.