Torsdag denne uken får lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende selvangivelsen for 2015. Selv om den blåblå-regjeringen har prioritert skattekutt i sin regjeringstid er det ett område hvor det har vært store innstramminger.

Boligskatt

– De som har sekundærbolig har fått skjerpet formuesskatten kraftig de siste årene. De kommer jo dårligere og dårligere ut, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Det er ligningsverdien til sekundærboligene (utleieboliger) som har blitt justert opp de sist årene - fra 40 prosent av markedsverdi i 2012 til 80 prosent av markedsverdi i 2016. Det som gjelder for selvangivelsen for 2015 er fjorårets sats - 70 prosent.

– Det er denne gruppen som har fått den største endringen de siste årene, sier Lothe.

Her kan du regne ut ligningsverdien på boligen ( Skatteetaten)

Det er ingen direkte beskatning av bolig fra statlig side i Norge, men tall fra Kommunal Rapport tidligere denne måneden viste at hele 355 kommuner tilsammen har dratt inn nær 11 milliarder kroner i eiendomsskatt. Det sammen med økt ligningsverdi, gjør at mange eiendomseiere har fått høyere skatt.

På primærbolig (boligen du bor i) og fritidsbolig er fortsatt ligningsverdien under 30 prosent.


Den andre siden av lavere rente

De som sitter med eiendom er naturlig nok også de som sitter med høyest gjeld. Her kan det også komme en overraskelse i selvangivelsen. Gjennomsnittlig boliglånsrente har falt med rundt ett prosentpoeng fra 2014 til 2015. Det vil si at rentefradraget blir lavere.

– Skatteetaten justerte skattekortet for 2015 med rundt ti prosent for å ta høyde for lavere rente, men det er ikke nok for de fleste, tror Lothe.

  • Eksempel: Renten på et lån på 3 millioner kroner blir satt ned fra 3,5 prosent i 2014 til 2,5 prosent i 2015.
  • Renteutgiftene var 105.000 kroner i 2014. Etter Skatteetatens justering av skattekortet ble det satt ned til 94.500 kroner for 2015.
  • Men: Den reelle renten i 2015 har vært 2,5 prosent, noe som gir renteutgifter på 75.000 kroner .
  • Når selvangivelsen skal fylles ut, så gir det en differanse i innbetalte renteutgifter på rundt 20.000 kroner. Det gir dermed 5400 kroner i laverere fradrag, noe som isolert sett gir en restskatt.

Bortsett fra sekundærbolig og rentefall, er det få store endringer i selvangivelsen i år. Det er noe økning i gavefradrag og noe lavere reisefradrag.

Maksimalt fradrag for gave til frivillige organisasjoner økes fra 16.800 til 20.000 kroner.

I fradraget for arbeidsreiser og besøksreiser, økes bunnbeløpet til 16.000 kroner, og det innføres en øvre grense på 75.000 kilometer. Maksimalt fradrag etter at bunnbeløpet er trukket fra blir nå 76.500 kroner.

Sjekk - eller få straffeskatt

Skatteetaten anbefaler på det sterkeste at folk går grundig igjennom tallene sine:

– Det er viktig å være klar over at selvangivelsen ikke er ferdig utfylt. Den er forhåndsutfylt. Det er flere fradrag som ikke føres opp, og det kan være feil i de innrapporterte opplysningene. Derfor er det viktig at alle sjekker selvangivelsen sin nøye. Hvis ikke risikerer man å betale for mye skatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

DN skrev etter fjorårets selvangivelse at rundt 500.000 skattytere ikke åpnet selvangivelsen sin, men ga en såkalt «stilltiende aksept». Det kan bli dyrt.

– Har arbeidsgiver innberettet lønnen din for sent eller opplyst feil lønn, så kan det hende lønnen din ikke står oppgitt i selvangivelsen. Da kan du få ti prosent straffeskatt, selv om det ikke er din feil. Det er veldig unødvendig. Gå gjennom alle tallene, råder Lothe.

Les også: Vil «straffe» passive skattytere

Fasiten etter skatteåret 2014 var at 8487 personer tilsammen  fikk 141 millioner kroner i tilleggsskatt, ifølge Skatteetaten.

Særlig de som driver med aktiv aksjehandel bør sjekke selvangivelsen ekstra grundig.

– Ifjor hadde Skatteetaten meldt inn feil til aksjonærregisteret for 125.000 skattytere. Det betyr at det er verdt å sjekke tallene, sier Lothe.

Men oftere enn at tredjepart har meldt inn feil tall, er at man selv går glipp av fradrag man kunne hatt.

– Det kan jo være fradraget står der, men at det ikke er ført opp med riktig beløp. Ta frem fjorårets selvangivelse og se hva som sto der, sier Lothe.