Finansministrene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania har skrevet brev til sin amerikanske kollega Steven Mnuchin, der de blant annet minner om USAs internasjonale forpliktelser.

I brevet gir de fem finansministrene uttrykk for «betydelig bekymring», særlig over tre av punktene i skattereformen som nå ligger til behandling i Kongressen.

Disse punktene kan være i strid med internasjonale avtaler USA har sluttet seg til og på alvorlig vis påvirke verdenshandelen, heter det i brevet.

EUs 28 finansministre har også tidligere gitt uttrykk for bekymring over skattereformen som nå er på trappene i USA, og som innebærer et samlet skattekutt på rundt 12.000 milliarder kroner over en tiårsperiode.

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for Trump og Republikanerne.

Representantenes hus i Kongressen vedtok reformen i midten av november, og Senatet vedtok sin versjon av reformen 2. desember.

De to versjonene skal nå samordnes før de havner på president Donald Trumps bord for endelig undertegning, noe han har gitt Kongressen frist til jul med å gjøre.(Vilkår)