– En historisk viktig klimaavtale som vil bidra til at Norge kutter utslipp av klimagasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Avtalen sikrer at vi når våre klimamål. Den vil gi gode og forpliktende rammer for norsk klimapolitikk frem mot 2030, mens innholdet i klimapolitikken er fortsatt opp til Norge, sier han.

Stortinget sluttet seg mandag ettermiddag til forslaget som energi- og miljøkomiteen 13. juni avga sin innstilling om. Avtalen er en del av samarbeidet mellom EU og Norge om utslippskutt.

– Norge trenger EU-press

Norge må kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030 i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den sektoren som ligger utenfor systemet for handel med klimakvoter mellom bedrifter i EU. Det betyr at kuttene må tas i transport, jordbruk, avfall og bygg.

Les også denne kommentaren fra Kjetil Alstadheim: Klimatrussel mot demokratiet dnPlus

Miljøpartiet De Grønne mener avtalen er viktig, og at EU er den regionen i verden som fører den mest offensive klimapolitikken.

– Norge trenger press fra EU i klimapolitikken, og vi mener Norge må kutte mer enn hva EU pålegger oss, sier MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm.

Skogmotstand

En del av avtalen er at det innføres et strengt regime for skog, noe som skapte motstand i Sp.

– Det er uforsvarlig å inngå en forpliktende avtale med EU når vi ikke vet hvilke konsekvenser det vil få for Norge og norsk skogbruk, sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad nylig til NTB.

Partiet foreslo derfor å utsette behandling og inngåelse av klimaavtalen med EU «inntil alle konsekvenser knyttet til norsk skog- og jordbruk er klarlagt».

Regjeringen mener Sps frykt er grunnløs og misforstått.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.