Norske bedrifter melder om litt lavere vekst de siste tre månedene, viser resultatene fra Norges Banks undersøkelse i sentralbankens regionale nettverk.

Rapporten danner et svært viktig informasjonsgrunnlag når sentralbanksjef Øystein Olsen setter styringsrenten.

I rapporten falt produksjonsindikatoren til 1,14, ned fra 1,44 i forrige runde i desember. Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst.

Rapporten viser at det fortsatt er store forskjeller mellom næringene:

«Det var fortsatt oljeleverandørnæringen som rapporterte om den sterkeste veksten og hjemmemarkedsindustrien som meldte om den svakeste veksten. Fremover ventet oljeleverandørene fortsatt tydelig vekst, men forventningene var svakt nedjustert fra november», skriver Norges Bank i en melding fredag.

Lavere vekst
- Norges Banks regionale nettverk signaliserer lavere vekst i første kvartal med en BNP-vekst på 0,5 prosent. Det er markert lavere enn Norges Banks prognoser om en vekst på 0,9 prosent, skriver seniorøkonom Katrine G. Boye i Nordea Markets i en oppdatering.

Andelen av kontaktbedriftene som svarte at de ville ha noen eller betydelige problemer med å møte en eventuell vekst i etterspørselen, avtok fra 42 prosent i forrige runde til 39 prosent i denne runden. Det var fortsatt bygg og anlegg som meldte om de største kapasitetsproblemene.

- Det som er veldig viktig for Norges Bank, er hva regionalt nettverk sier om kapasitetsproblemer. Fallet i andelen som rapporterer kapasitetsproblemer falt litt i første kvartal, men ikke nok til å konkludere at det er mindre kapasitetsproblemer, skriver Boye.

Vil utsette rentehevingen
Nordea mener at dagens rapport gir støtte til deres syn om at Norges bank kommer til å nedjustere sine prognoser for BNP-vekst og kapasitetsutnyttelse i pengepolitisk rapport neste uke.

- Det kommer til å ha en negativ effekt på renteprognosene, som impliserer en utsettelse av den første rentehevingen.

Må revidere ned
Også makroøkonom Kari Due-Andersen i Handelsbanken tror at dagens rapport kommer til å utsette den neste rentehevingen.

- Vi tror at Norges Bank kommer til å måtte revidere ned BNP-veksten. Vi forventer lavere BNP-vekst og svakere utvikling i den underliggende inflasjonen som kommer til å bidra til å senke rentebanen med 0,25 prosentpoeng og vi venter at Norges Bank kommer til å skyve neste renteheving til slutten av 2013.

At Norges Bank fortsetter å skyve på rentehevingen betyr imidlertid ikke at boliglånskundene ikke får høyere rente. DNB varslet fredag at de hever boliglånsrenten med inntil 0,3 prosentpoeng, på bakgrunn av signaler fra myndighetene om strengere regulering av norske banker, og gjøres altså helt uavhengig av Norges Bank.

Også de andre norske bankene er ventet å følge etter.

Les også: Der gikk startskuddet for rentehoppene

Regn med dobbelt så høy rente

Varsler dyrere boliglån innen kort tid

Der gikk startskuddet for rentehoppene (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.