Hvor uavhengig av en stor strømmetjeneste må en tv-serie være for at den kan støttes som en norsk produksjon?

Det spørsmålet måtte Medieklagenemnda ta stilling til rett før jul, da Rubicon TV klaget inn Norsk filminstitutt for deres avgjørelse om å trekke støtten til den norske HBO-debuten «Beforeigners», kalt «Fremvandrerne» på norsk.

Da Rubicon TV søkte om støtte til å produsere serien om fortidsmennesker som ramler inn i vår tid, fikk de bevilget 9,5 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt (NFI).

NFI nektet imidlertid å utbetale støtten da de fikk vite at produsenten hadde overdratt rettighetene til serien til strømmetjenesten HBO Nordic før den var ferdig.

Den 20. desember kom Medieklagenemnda til at avgjørelsen deres var begrunnet feil, og vedtaket er sendt tilbake til NFI for ny behandling. Det synet Medieklagenemnda legger til grunn som det riktige, betyr at filminstituttet i neste runde må utbetale støtten på 9,5 millioner slik det først var planlagt.

Samlet sett har serien kostet rett i overkant av 77 millioner kroner å lage.

Uavhengig eller bestillingsverk?

Serien er den første norske som blir plukket opp av strømmetjenesten, og ble kapret av HBO Nordic allerede før den var ferdigstilt. Derfor mente NFI at den ikke lenger bar preg av å være en uavhengig norsk produksjon, men heller lignet mer et bestillingsverk for HBO.

For å oppfylle vilkårene for støtte følger det av egen forskrift at søkeren må ha de nødvendige rettighetene til å gjennomføre prosjektet, og dette gjelder før, under og etter produksjon. Da HBO kom på banen før ferdigstillelse, kom NFI til at Rubicon TV ikke lenger satt på dette.

Det var Medieklagenemnda uenig i.

I deres avgjørelse ble det vektlagt at Rubicon TV selv beholdt ansvaret for gjennomføring av produksjonen og finansieringen av den, og at et eventuelt tilskudd ville havne på deres konto – og ikke hos strømmetjenesten. Videre pekte nemnden på at serieskaperne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin, som begge er ansatt i Rubicon TV, har beholdt fullt kunstnerisk ansvar også ved eventuell oppfølger.

«Prinsipielt viktig»

Avdelingsleder Lars Løge hos filminstituttet forteller at de tar avgjørelsen til etterretning, men varsler at de vil gå i dialog med Kulturdepartementet, deres overordnede, for å få klarhet i problemstillingen.

– Vår forståelse av forskriftens hensikt er så prinsipielt annerledes og av så høy vesentlighet at det er naturlig for oss å gå i dialog med departementet om hvordan vi fremover best forvalter fellesskapets finansiering av produksjoner dersom rettighetene eies av store, internasjonale aktører.

Han viser til at de forstår hensikten bak tilskuddene som å sikre uavhengige produsenters rettigheter og posisjon, noe NFI mener er viktigere enn før.

Løge trekker frem at det likevel er velkomment for dem at HBO går kraftig inn i norske produksjoner, og mener det vitner om høyt nivå i norsk bransje.

– Vi vil benytte anledningen til å gi skryt til Rubicon og HBO for en drivende god dramaserie av høy kvalitet og originalitet. Det er et imponerende verk og en god produksjon mange har stor glede av.

«Gir ingen mening»

Fridrik Mar, produksjonssjef for drama i Rubicon, synes Medieklagenemnda kom til riktig konklusjon.

– Det at saken nå er avgjort i vår favør, gjør at prosjektets finansiering er på plass slik som vi har forutsatt i utgangspunktet, uttaler han til DN.

Advokat Christian With fra Bing Hodneland, som representerte produksjonsselskapet, mener avgjørelsen gir en viktig avklaring i spørsmålet om uavhengige produksjoner som lages i samarbeid med strømmeplattformer.

Han tror avgjørelsen vil innebære en praksisendring for NFI.

– Man kan ikke uten videre avvise å støtte slike produksjoner under henvisning til at de erverver for omfattende rettigheter til produksjonene de går inn i, skriver han i en epost.

– Dette er globale aktører, og de erverver nødvendigvis flere rettigheter, særlig når de omtrent fullfinansierer. Samtidig gir det ingen mening at norske produksjoner som når så bredt ut i verden, ikke skal støttes. Medieklagenemnda har fulgt oss på dette resonnementet, noe vi er glade for.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.