Oljeserviceleverandøren Sevan Marine melder å ha solgt selskapets to skrog, nummer fire og fem, som i over ett år har ligget brakk ved verft i Kina.

Selger på kreditt
Salgssummen tilsvarer bokført verdi på 41 millioner dollar, og gjøres som en selgerkreditt til kjøper Logitel Offshore, ifølge en melding fredag.

I tillegg vil Sevan Marine yte et lån på 10 millioner dollar som vil brukt av Logitel frem mot første milepælsbetaling for skrog nummer fire, som vil gjort til en avansert boligrigg.

company:sevan

- Vi har aktivt markedsført skrogene for FPSO-prosjekter de siste årene, men av ulike årsaker har det vist seg vanskelig å omgjøre sterk kundeinteresse til håndfaste kontrakter. Logitel-transaksjonen reduserer nedsiderisiko i Sevan mens den øker oppsidepotensialet og den frie kontantstrømmen. Den åpner også muligheten for å bli en aksjonær i Logitel, sier Sevan-toppsjef Carl Lieungh.

Gründerne kjøper
Logitel Offshore er et uavhengig selskap etablert i samarbeid med Sevan for å markedsføre flytende boligenheter basert på Sevans design.

Bak selskapet står blant annet Sevan Marine-gründerne Arne Smedal og Kåre Syvertsen.

De registrerte selskapet i Brønnøysund 2. mai i år med formål «å utvikle konsepter, bygge, eie og drifte innenfor området boligrigger. Samt det som naturlig står i forbindelse med dette», ifølge E24.

Den hele summen på 51 millioner dollar er strukturert som et lån med tre prosent pålydende rente, og skal tilbakebetales innen 24-36 måneder, opplyses det. Lånet kan også konverteres til aksjer i Logitel Offshore.

«Når skrogene blir solgt vil Sevan bli løst i betydelig grad fra alle oppsamlede, betingede og fremtidige forpliktelser knyttet til skrogene», heter det.

Kan bli flere enheter
Logitel har inngått avtale med "et renommert verft" for bygging av inntil to boligenheter basert på Sevan-skrogene, med opsjon for ytterligere to enheter.

«Arbeidet på skrog nummer fire er planlagt å settes igang om kort tid, mens arbeidet på skrog fem ventes å starte før årsslutt, avhengig av visse milepælsbetalinger», heter det i meldingen.

Mens Sevan tidligere har fokusert på FPSO-segmentet søker selskapet også nye markeder for selskapets teknologi.

Sevan har derfor etablert selskapet CeFront Technology i samarbeid med Smedal & Co, som blant annet skal utvikle ny bruk og nye prosjekter for teknologien.

«Sevan har derfor sikret fortsatt og fortrinnstilgang til kunnskap og erf#229 i tillegg til sine ressurser internt, mens patentrettigheter og andre immaterielle verdier beholdes», heter det.

Sikrer økte lisensinntekter
Selskapet har også sikret seg lisensinntekter på fem millioner dollar for hvert av skrogene, som skal betales seneste seks måneder etter at oppdragene for enhetene har startet opp.

For fremtidige boligrigger basert på Sevans design, vil Sevan motta lisensinntekter på 10 millioner dollar, ifølge meldingen.

Samtidig har Logitel sikret seg eksklusivitet til å markedsføre Sevans design for flytende boligformål i en innledende periode, som kan forlenges.

Vurderer finansieringskilder
Skulle Sevan konvertere hele lånet til aksjer i Logitel vil selskapets eierandel bli 100 prosent, før eventuelle kapitalforhøyelser.

Endelig eierbrøk vil være avhengig av kapitalbehov, tegningskurs, selskapets utvikling og tilgangen til langsiktig gjeld, opplyses det.

«Logitel Offshore vurderer for tiden ulike finansieringsalternativer», heter det.

Tar ned kostnadene
Som følge av transaksjonene venter Sevan at driftskostnadene vil bli redusert med rundt 4,5 millioner dollar årlig.

I forbindelse med organisatoriske endringer vil selskapet ta engangskostnad på rundt tre millioner dollar i inneværende år.

Dermed traff analysesjef Frederik Lunde i Carnegie godt med sin oppdatering fredag der han både ventet en snarlig løsning på skrogene, og varslet en oppside i aksjen på minst 30 prosent.

Analytikeren ventet et salg eller en utskillelse der enhetene ville bli brukt til boligformål.

Konsernsjef Carl Lieungh i Sevan har tidligere varslet en løsning for skrogene i inneværende år.

Sevan-aksjen SEVAN stiger 9,7 prosent til 20,30 kroner på lavt volum fredag.

Les også: IMF ser fire trusler mot norsk økonomi (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.