Konsernsjef Carl Lieungh og styret i Sevan Marine har bestemt seg for å skilles av per 1. januar. Styret har utnevnt dagens finansdirektør Reese McNeel som ny konsernsjef, skriver selskapet i en melding.

Lieungh vil fortsette som rådgiver for styret i selskapet ut 2017, heter det videre. Lieungh har ifølge opplysninger i Sevan Marines årsrapport rett til opptil to års lønn ved fratredelse, så sant visse vilkår innfris. I 2015 hadde han en årslønn på 494.000 dollar, eller knappe fire millioner kroner.

Lieungh har ledet Sevan Marine i fem år.

McNeel, som er ny konsernsjef fra nyttår, vil parallelt fortsette å fungere som finansdirektør.

«Sevan Marine har under hans ledelse blitt forandret fra et selskap tynget med eiendeler til et design- og utviklingsselskap. Dette har skjedd under utfordrende markedsforhold, sier styreleder Erling Øverland i meldingen.

Øverland fortsetter med å rose Lieunghs arvtager:

«Vi er svært glade for at Reese McNeel har akseptert å lede selskapet. Reese er allerede en nøkkelperson i Sevan Marines toppledelse og har vært instrumental for selskapet i den nåværende utviklingsfasen og i ledelsen av de utfordringene Sevan Marine står overfor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.