Det kriserammede flytende produksjonsenhetselskapet Sevan Marine reddes fra giljotinen.

- God løsning
Selskapets styre anført av styreleder Jens Ulltveit-Moe har kommet til enighet med det kanadiske rederiet Teekay og mer enn to-tredjedeler av selskapets obligasjonseiere om en avtale der Teekay kjøper selskapets eksisterende tre enheter, samt skyter inn et betydelig beløp i selskapet og blir dets største aksjonær.

- Vi er svært fornøyd med å kunne annonsere denne avtalen om en langsiktig restrukturering av Sevan Marine. Vi mener at transaksjonen r epresenterer en god løsning for alle interessenter i Sevan Marine, inkludert våre ansatte og kunder, mens den samtidig støtter selskapets videre vekst, sier konsernsjef Carl Lieungh i Sevan Marine i en melding.

Teekay betaler 668 millioner dollar, omkring 3,9 milliarder kroner, for de flytende produksjonsenhetene (FPSO) "Hummingbird", "Piranema" og "Voyageur", inklusive kontraktsforpliktelser. Selskapet påtar seg samtidig alle oppgraderingskostnader tilknyttet "Voyageur" som ligger ved verft i Arendal for oppgradering tilknyttet kontrakt og mobilisering, etter planene i første kvartal neste år.

Henter nær 300 millioner kroner
Teekay vil også tegne seg for nye aksjer til en verdi av 25 millioner dollar kontant for 40 prosent eierandel i selskapet. Nye aksjer for ytterligere 25 millioner dollar vil bli tilbudt i en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer med inntil 75 prosent, og obligasjonshavere med inntil 25 prosent, samt at selskapets usikrede obligasjonsgjeld vil bli konvertert til aksjer.

Sevan vil fortsette som børsnotert på Oslo Børs. Etter at emisjonene er gjennomført vil Teekay eie 40 prosent, mens de eksisterende aksjonærene og de usikrede obligasjonseiere vil eie henholdsvis 40 og 20 prosent av selskapet.

Forkjøpsrett og samarbeid
Avtalen innebærer også at Teekay vil motta visse rettigheter til å kjøpe fremtidige FPSO-prosjekter utviklet av Sevan Marine, samt at selskapene vil samarbeide om markedsføring av offshore-prosjekter.

- Utviklingen av fremtidige prosjekter og finansiering av slike prosjekter vil forplikte Sevan Mariner å tilby hvilken som helst FSPSO eller annet offshore-prosjekt eller relaterte kontrakter til Teekay til fair markedsverdi. Sevan Marine vil imidlertid stå fritt til å tilby slike prosjekter til tredjeparter skulle Teekay beslutte ikke å akseptere tilbudet, heter det.

Avtalen relaterer seg kun til leieavtaler. Sevan Marine står fritt til å inngå kontrakter knyttet til lisensiering av selskapets offshore-teknologi.

Blir nettogjeld-fritt
Ved gjennomføring av avtalen vil Sevan Marine være et "betydelig netto gjeldfritt selskap", og eie to FPSO-skrog som for øyeblikket ligger brakk ved verft i Kina.

Selskapet vil også eie sin lisensieringsavtale med oljeselskapet ENI, diverse ingeniør - og prosjektutviklings-virksomheter, dets intellektuelle rettigheter, og ha rundt 300 millioner kroner i proveny etter gjennomføring av nevnte emisjoner.

I tillegg beholder selskapets en kredittfasilitetet på 83 millioner dollar, der 37,9 millioner dollar er utestående per i dag. Fasiiteten kan betjenes fullt ut av inntekter fra eksisterende lisensieringsavtaler, ifølge selskapet.

Avtalen med Teekay er betinget av endelig godkjennelse av ekstraordinær generalforsamling med to-tredjedels flertall, samt endelig godkjennelse av obligasjonseierne gjennom obligasjonseiermøter. Avtalen må også godkjennes av Sevans kontraktparter og av relevante myndigheter.

Selskapet håper å kunne avholde ekstraordinær generalforsamling tidlig i november.

Det har ikke lyktes DN.no å komme i kontakt med styreleder Jens Ulltveit-Moe tirsdag.

Les også:
Teekay med storkjøp i Sevan

Snuser på Sevan-skrog (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.