En norsk suksessbransje, offshore serviceskipsrederiene, sliter. Flere selskaper har lagt fartøyer i opplag, permittert ansatte og utsatt leveranser av nye skip ved norske verft.

Ifølge en fersk rapport som presenteres for finansminister Siv Jensen (Frp) og næringsminister Monica Mæland (H) onsdag regner rederiene med et omsetningsfall på 4,2 prosent i 2015. Det vil i så fall være første gang siden 2002 at inntektene faller.

Mens inntektsveksten for bransjen på norsk sokkel var 11 prosent ifjor, budsjetteres det med en reduksjon i omsetningen på syv prosent i år.

Tre av fire rederier venter et svekket driftsresultat i 2015. De tror flere skip vil bli lagt i opplagsbøyene i påvente av bedre tider. Rederibedriftene er også mer negative til situasjonen i kapitalmarkedet.

Tiltak

– Vi må være forberedt på tøffe tider. Den negative markedsutviklingen er kommet mye raskere og sterkere enn de fleste kunne forestille seg for bare kort tid siden, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederi­forbund.

Han mener man må forberede seg på at dette kan få betydelige konsekvenser for den norske maritime klyngen.

– Næringen har en krevende tid foran seg. Det er viktig at både den og politikerne har den samme virkelighetsforståelsen. Det fordrer et politisk lederskap som følger utviklingen nøye, og som er forberedt på å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen krever det, sier han.

Norge viktigst

Asia, Latin-Amerika og Afrika er viktige markeder for de norske offshore serviceskipsrederiene. I Brasil er hvert fjerde offshorefartøy kontrollert av norske rederier.

Sturla Henriksen, adm.dir. i Norges Rederiforbund, er forberedt på tøffere tider i bransjen.
Sturla Henriksen, adm.dir. i Norges Rederiforbund, er forberedt på tøffere tider i bransjen. (Foto: Gunnar Blöndal)
Men selv om rundt 60 prosent av omsetningen for bransjen hentes utenfor norsk sokkel, vurderes fortsatt Norge som det klart viktigste markedet.

Rederiforbundets sjef viser til at oljeprisen har falt kraftig, og at investeringsnivået på norsk sokkel ventes å falle både i år og neste år.

Styreleder Njål Sævik i Rederiforbundets gruppe for offshore serviceskip påpeker at nye leteområder blir viktige de neste årene.

– En attraktiv norsk sokkel er avhengig av et jevnt høyt aktivitetsnivå, sier Sævik, som leder rederiet Havila Shipping i Fosnavåg.

Sjefen for Ålesund-baserte Farstad Shipping, Karl-Johan Bakken, er enig.

– En jevn tilførsel av letearealer er en forutsetning for å opprettholde investerings- og kompetansenivået i næringen, sier han.

Rask vekst

I løpet av tiårsperioden 2004–2013 ble omsetningen i offshore serviceskipsnæringen nær femdoblet.

I samme periode økte antall ansatte med 123 prosent til nesten 17.000. Flåten teller 637 spesialfartøyer for ankerhåndtering, plattformforsyningstjenester, seismikk og subsea- og konstruksjonsarbeider.

Markedsverdien på den norske offshoreflåten er 42 milliarder dollar, 344 milliarder kroner, ifølge konsulen­­tselskapet Menon.

Dette var tallet ved utgangen av 2013. Siden har skipsverdiene sunket endel, men verdivurderingen er ikke ajourført etter oljeprisfallet.

Monica Mæland er av innlederne på et møte om situasjonen for offshore serviceskipsbransjen i Rederiforbundet onsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les hele avisen her.