Åge Remøy forhandlet i månedsvis for å redde rederiet Rem Offshore, men måtte gi opp på oppløpssiden. Nå forsøker Remøy seg på å redde et nytt selskap, denne gangen er det snakk om rederiet Forland Shipping.

– Jeg er klar til å gå inn med mer midler. I alle fall hvis vi finner en løsning, sier Åge Remøy.

Skal bruke Forland til å bygge opp Rem igjen

Det er nå to år siden Remøy mistet kontrollen over rederiet sitt Rem Offshore. Det skjedde etter at han ikke klarte å få på plass en ny avtale med obligasjonseierne, som hadde lånt selskapet penger.

Etter lange forhandlinger med banker og kreditorer kjøpte Røkke seg opp i et obligasjonslån og blokkerte refinansieringen Remøy ønsket seg. Dermed måtte han godta en sammenslåing med Aker-kontrollerte Solstad Offshore.

– Et tvangsekteskap, sa Remøy da.

Åge Remøy er ikke milliardær lenger, men sammen med Thorsteinn Mar Baldvinsson og Magnus Roth har han skrapt sammen 500 millioner kroner i In Nord Vest, hvorav 60 millioner er blitt brukt til å sikre kontroll over Vestland Offshore og deres fire forsyningsskip.

Med seg har Remøy fått Arild Myrvold, tidligere sjef i Rem Offshore. De to har samarbeidet i en årrekke, og nå jobber de igjen sammen nede på kaien i Fosnavåg på Sunnmøre i et selskap som heter Rem Maritime.

Remøy har store planer om å bygge opp igjen det gamle rederiet sitt. Å redde Forland og deres to moderne Subsea-fartøy er en del av denne planen. Remøy har fremdeles tro på at Forland kan reddes, men nå begynner tiden å renne ut.

Långivere kan sette en stopper for planene

I oktober i fjor ble det kjent at Åge Remøy skulle kjøpe hele Forland-konsernet ved å skyte inn 100 millioner kroner i en refinansiering av to bank- og obligasjonslån knyttet til selskapets to skip i bytte mot aksjene i Forland-konsernet.

Dette gikk ikke helt etter planen. Eierne av det ene obligasjonslånene satte foten ned for avtalen, så dermed endte Remøy opp med kun 50 prosent av aksjene i Forland.

Disse långiverne har vist seg å være vanskelige å overtale.

I årsrapporten til Forland-konsernet står det at de har vært i dialog med disse obligasjonseierne siden før jul, og at de håper på en løsning innen utgangen av juni. Selve lånet forfaller i september.

Åpner for at skipet kan bli solgt

Remøy bekrefter at en løsning for dette lånet enda ikke er på plass. Han forteller at Forland i likhet med en rekke andre rederier i bransjen sliter med å betale på grunn av nedgangstider, akkurat slik situasjonen var i hans eget Rem Offshore for to år siden.

Som eier av halve Forland er Remøy nå tilbake ved forhandlingsbordet, og igjen er det kreditorene som sitter på den andre siden. Den erfarne rederen er åpen for at de ikke blir enige.

– Hvis det ikke blir en løsning innen juli, så blir skipet solgt, sier Remøy.

Skipet det dreier seg om er et subseafartøy med navn «Fugro Saltire», og lånet er på 350 millioner kroner. Remøy sier at han fremdeles er villig til å gå inn med midler, for på denne måten å overta resten av konsernet.

– Du har mye erfaring med å forhandle med långivere for å redde selskaper. Ser du likheten med situasjonen i Rem Offshore?

– Nei. Den største forskjellen er at dette skjer i enighet med eieren av selskapet, svarer Remøy kontant. (Vilkår)