– Vi er bekymret for situasjonen til de norske sjøfolkene, sier næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen i Fremskrittspartiet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fremmet tidligere i år på vegne av regjeringen forslag om å gjennomføre endringer for utenriksferger under norsk flagg.

Forslaget vil få konsekvenser for rederiet Color Line, som vil kunne omregistrere fergene mellom Norge og Tyskland fra norsk register (Nor) til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Frp mener endringene gir grunn til bekymring for norske sjøfolk. Morten Ørsal Johansen vil likevel ikke forskuttere hvilken side Frp til slutt faller ned på når stortingskomiteen 15. mai skal avgi sin innstilling til et Ap-forslag om å utsette regelendringen.

– Saken er ikke behandlet i vår stortingsgruppe ennå. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere nærmere nå, sier Johansen.

Protester

NIS-registrering gir mulighet for å ansette utenlandske medarbeidere til lavere lønn. Bedre konkurransevilkår vil kunne hindre at fergene flagger helt ut – for eksempel til Dansk Internasjonalt Skipsregister (DIS).

Regjeringen har falt ned på at Color Line bør få mulighet til å registrere Oslo-Kiel-fergene i NIS. Et anslag er at opptil 700 ansatte i hotell- og butikktjenester om bord kunne byttes ut og gi innsparing på mange titalls millioner kroner årlig.

Arbeiderpartiet protesterer og har nå fremmet et stortingsforslag om å utsette tillatelsen til NIS-registrering for fergene. Partiet vil ha utredet konsekvensene nærmere. Ap-forslaget viser til at sparepotensialet ved å gå til NIS er omstridt, og peker dessuten på Color Lines milliardoverskudd gjennom de siste to årene.

Agenda følger Ap

Tankesmien Agenda slutter seg til Aps motstand.

– Vi skjønner at det er et konkurransepress. Men det er feil løsning å la Color Lines ferger mellom Norge og Tyskland bli registrert i NIS, sier rådgiver Sigrid Melhuus i Tankesmien Agenda.

Hun mener omregistrering fra norsk register (Nor) til (NIS) for å spare personalkostnad er unødvendig.

– Color Line har gode resultater. Dette blir også feil når regjeringen og alle snakker om «havrommet» som satsingsområde for ny næringsvirksomhet. Det reduserer muligheten for å utvikle norsk kompetanse på et område hvor vi har gode forutsetninger, sier Melhuus.

Agenda har levert en ny rapport med synspunkter på «omflagging » av de aktuell fergene.

Venter

– Det blir ingen endring for ansatte på dekk og i maskin. For øvrig har vi ikke truffet noen avgjørelser om hva vi skal gjøre om Color får omgjøre registrering til NIS. Vi vil uansett drøfte dette med de ansattes organisasjoner, sier kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line.

Han finner det ikke rett å gå nærmere inn på Colors vurdering av ulike konsekvenser mens saken er under politisk behandling.

– Diskusjonen har for øvrig pågått i ti år, sier Mathisen.(Vilkår)

For fem år siden gikk de sterke bildene fra ruinene verden rundt
1134 mennesker omkom da Rana Plaza som huset flere klesfabrikker kollapset i Dhaka i Bangladesh.
01:38
Publisert: