Anne Jorunn Møkster har vokst opp med rederivirksomhet og viet yrkeslivet til familiebedriften. Selv ikke oljekrisen i 1986 kan måle seg med det bransjen har gjennomgått. 

– Oljeindustrien vært i fire nedgangsperioder. Dette er den verste. Det er en felles oppfattelse at det er den verste krisen industrien har vært i, og nå har den vart ganske lenge, sier hun. 

Onsdag var oljeprisen på nytt under 46 dollar fatet, det laveste nivået siden ifjor høst. Imens renner pengene ut av tradisjonelle oljeleverandørbedrifter som Møkster. Gjennom 2015 og 2016 pådro rederiet seg et samlet årsunderskudd på nokså nøyaktig 900 millioner kroner.

– Det er ikke kjekke tall å snakke om, men det er realiteten akkurat nå, sier hun. 

Simon Møkster Shipping er ett av mange norske rederier som i årevis har satset på å selge fraktekapasitet til oljeplattformer og borerigger. Gjennom oljekrisen de siste par årene har rederiet i snitt hatt fire av 25 forsyningsskip i opplag. Det merkes i regnskapene, ikke minst fordi skipsverdiene må skrives ned i et marked der annenhåndsverdien av selv moderne fartøyer er elendig. 

Vanskelig vurdering

Selv legger Møkster vekt på at rederiets driftsresultat tross alt var positivt før nedskrivningene på 463 millioner kroner i fjoråret. Nedskrivningene er en papirøvelse, men skal reflektere dagens markedsverdi av skipene. 

– Det er veldig vanskelig å sette den riktige verdien på fartøyer i dag. En må beregne forventet fremtidig inntjening i gjenværende levetid. En blir preget av markedet en sitter i nå, men en må huske at disse fartøyene har lang levetid, sier hun. 

Rederiet har uansett mye kapital å tære på. Den bokførte egenkapitalen var på 986 millioner kroner ved utgangen av året. Likevel har også Simon Møkster Holding måttet forhandle frem betalingsutsettelser med kreditorene. PWC er hyret inn som finansiell rådgiver, fremkommer det av årsregnskapet som nylig ble levert inn til Brønnøysundregistrene. Også advokatfirmaet Wickborg Rein rådgir rederiet angående bankavtalen. 

– Jeg vil tro alle offshorerederiene snakker med bankene sine. Vi har fått avtalt en annen avdragsstruktur, sier Møkster. 

Står imot

Rundt henne er hele den såkalte offshorebransjen i endring. Mangemilliardær Kjell Inge Røkke og hans Aker har allerede tatt en anførerrolle i en større konsolidering der Solstad-rederiet er blitt brukt som redskap for å overta Farstad, Rem og Deep Sea Supply. 

I bakgrunnen lurer investorprofiler som Kristian Siem og Øystein Stray Spetalen. 

Møkster-rederiet ønsker uansett å seile gjennom stormen på egen kjøl, selv om Anne Jorunn Møkster er spent på hvordan sammenslåingene vil påvirke markedet. Hun håper oljemarkedet snart bedrer seg.

– Selv om det nå en noen mer positive tegn, er det en stor forskyving før vi merker det. Rigger går ut av opplag, men det tar tid før offshorerederiene får oppdrag relatert til det. For at vår aktivitet skal ta seg opp, må det være rigger i aktivitet, sier hun. 

Hun skildrer en dramatisk markedsendring. I januar 2015 fantes det knapt noen ledige norske offshorefartøyer. Ved årsskiftet var det 180 i opplag. 

– Det siste tallet jeg så nå, var 135. Mye tonnasje er fremdeles ute, sier hun. 

Et lyspunkt er at rederiet i februar fikk kontrakt for tre fartøyer med Statoil. 

– Kontraktene vi fikk med Statoil var veldig positive, ikke minst langsiktigheten i det. Det er snakk om lange kontrakter med oppstart i 2018 og syv år kontraktstid, med femårige opsjoner deretter. Det er en tillitserklæring, sier hun. (Vilkår)