– Det er klart at dette er en god slump penger og betydelig mer enn de rundt 100 millionene Atle Bergshaven tidligere har tilbudt for aksjene. Det er også mye mer enn de 150 millionene lagmannsretten kom frem til i forrige runde, sier Nils-Henrik Pettersson i advokatfirmaet Glittertind etter at Agder lagmannsrett har slått fast at hans klient Herman Bergshaven (72) skal få 248,6 millioner kroner for aksjene han eier i familierederiet i Grimstad.