Christen Sveaas’ offshore serviceskipsrederi Viking Supply Ships forhandler fortsatt med bankene om en finansiell restrukturering. Av innkallingen til den utsatte generalforsamlingen 20. mai fremgår det at styret ber om en fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 523 millioner svenske kroner.

Gjennom