Christen Sveaas’ offshore serviceskipsrederi Viking Supply Ships forhandler fortsatt med bankene om en finansiell restrukturering. Av innkallingen til den utsatte generalforsamlingen 20. mai fremgår det at styret ber om en fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 523 millioner svenske kroner.

Gjennom selskapet Kistefos er Sveaas den dominerende eieren i Viking Supply Ships. Han har tidligere sagt seg villig til å garantere ti millioner dollar (82 millioner kroner) av en emisjon på 15 millioner dollar.